Raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan. De burgers kiezen de leden van de gemeenteraad. Deze benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. De gemeenteraad in De Wolden bestaat uit 19 leden, verdeeld over zeven politieke partijen. De burgemeester is voorzitter van de raad. De griffier is secretaris en adviseur van de raad.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen, zoals de vaststelling van de gemeentebegroting, het bepalen van de visie op de toekomst van de gemeente op het gebied van wonen, werken en de voorzieningen (structuurvisie) en het vaststellen van bestemmingsplannen. De gemeenteraad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De contacten die de gemeenteraad heeft met inwoners, organisaties en bedrijven zijn belangrijk. Door bijvoorbeeld werkbezoeken en het bezoeken van informatiebijeenkomsten stellen raadsleden zich actief op de hoogte van wat er speelt in De Wolder samenleving.

De gezichten bij de raadsleden ziet u op de pagina raadsleden. De gemeenteraad wordt om de vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 19 maart 2014.

Contact

Bezoekadres
Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
T. 14 0528 Uitleg

F. 0528 378228

E. gemeente@dewolden.nl

                          

Meer informatie over:

Openingstijden

Betalingen
 

Print