Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Principeverzoek indienen

Passen uw plannen niet binnen het huidige bestemmingsplan of de beheersverordening? Of twijfelt u of uw plannen wel haalbaar zijn? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Met het antwoord op uw verzoek kunt u bepalen of het zin heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Bel met de gemeente: 14 0528

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek zijn €322,30.

Beoordeling

  • De gemeente onderzoekt in grote lijnen of uw plan kan slagen. Voldoet uw plan bijvoorbeeld aan de regels van het bestemmingsplan, aspecten van het verkeer en het milieu?
  • De gemeente kijkt of uw plan gevolgen heeft voor de belangen van buren of omliggende bedrijven.
  • U krijgt meestal binnen 12 weken een antwoord op uw principeverzoek.
  • Een positief antwoord betekent niet automatisch dat u de omgevingsvergunning altijd krijgt. 

Antwoord op uw principeverzoek

Hebt u een positief antwoord gekregen op uw principeverzoek? Dan vragen we u een planschade overeenkomst met de gemeente te tekenen. Planschade is schade die wordt veroorzaakt door het wijzigen van een bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld als op een stuk grasland een woning wordt gebouwd. Omwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen voor deze planschade.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl