Hoe stem ik?

gemeente De Wolden
Zoeken
U bent hier: Home / Stemmen / Hoe stem ik?

Hoe stem ik?

Uiterlijk 7 maart 2018 ontvangt u een stempas. Deze stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder deze stempas en uw identiteitsbewijs kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u 21 maart de stempas (en uw identiteitsbewijs) niet vergeet mee te nemen.

Stempas kwijt

Bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan door:

  • Vóór vrijdag 16 maart 2018 een brief te sturen naar het Bureau Verkiezingen van gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Of;
  • Naar het gemeentehuis in Zuidwolde, Raadhuisstraat 2 te komen. U kunt mondeling een nieuwe stempas aanvragen tot dinsdag 20 maart, 12.00 uur.

Vindt u uw ‘oude’ stempas toch terug, dan is deze niet meer geldig. U kunt op 21 maart alleen nog stemmen met uw nieuwe stempas.

Stemformulier invullen

Met behulp van een stembiljet en het rode potlood brengt u een geldige stem uit door het stemvakje voor de persoon van uw keuze rood te kleuren. U stemt ‘blanco’ door geen keuze te maken en geen tekst op het biljet toe te voegen. Na het invullen, vouwt u het stembiljet zo dicht dat de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn en doet u het stembiljet in de stembus. Heeft u op het stembiljet meer dan één stemvak rood gemaakt of heeft u buiten het stemvak getekend? Dan is uw stembiljet ongeldig.

Bekijk meer informatie over het stemmen en uw stempas.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te (komen) stemmen op 21 maart, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet ´stemmen bij volmacht´. De persoon aan wie u de volmacht geeft, moet kiesgerechtigd zijn en moet in dezelfde gemeente wonen. Deze persoon mag niet meer dan twee volmachten van anderen aannemen. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Volmacht geven

Er zijn twee manieren om een volmacht te geven: de zogenaamde onderhandse en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht geeft u, door op de achterzijde van uw stempas de volmacht in te vullen en te ondertekenen. U geeft deze stempas mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing 21 maart 2018. Dit is de meest eenvoudige manier van het verlenen van volmacht. Let op: De persoon die namens u komt stemmen, moet bij het uitbrengen van uw stem (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Kunt u toch zelf (komen) stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een verleende onderhandse volmacht weer intrekken.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, download u het formulier L8. U vult het formulier in en zorgt ervoor dat het uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 bij de gemeente binnen is. Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan bijvoorbeeld nodig zijn, als u vóór het ontvangen van de stempas met vakantie gaat. Dit kan ook van toepassing zijn wanneer uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen en u iemand anders wil machtigen om voor u te stemmen. Gemeente De Wolden maakt de volmacht voor u in orde en stuurt deze aan de persoon aan wie u de volmacht heeft gegeven. Let op: Het is niet mogelijk een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht in te trekken.

Voor meer informatie neemt u contact op met Bureau verkiezingen, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde, T. 14 0528.

Stemmen met een verlopen identiteitsbewijs

We hebben gemerkt dat sommige inwoners zich afvragen waarom je mag stemmen met een verlopen identiteitsbewijs. Graag leggen wij u uit waarom dit mogelijk is. Voor de verkiezingen is het geen probleem als uw identiteitsbewijs verlopen is. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen, woensdag 21 maart 2018, niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. De minister van Binnenlandse Zaken wil hiermee vooral oudere kiezers tegemoet komen. Oudere kiezers die niet meer maatschappelijk actief zijn, hebben daardoor vaak geen geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meer. Zo is het ook voor hen mogelijk om toch te kunnen stemmen.

Identiteitsbewijs langer dan vijf jaar verlopen 

Wanneer uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen, dan moet u eerst een nieuw document aanvragen voordat u kunt gaan stemmen. Of u moet iemand machtigen om uw stem uit te brengen. U vraagt dan schriftelijk een volmacht aan. Zie schriftelijke volmacht.

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven! Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk wél een identiteitsbewijs nodig, omdat u hierbij de achterkant van uw stempas invult. Een stempas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs.

Nieuw identiteitsbewijs nog niet klaar

Komt u er pas kort voor de verkiezingen achter dat uw identiteitsbewijs te lang verlopen is, dan kunt u bij de aanvraag van een nieuw identiteitsbewijs een speciale verklaring meekrijgen. Daarmee kunt u op 21 maart dan toch stemmen. Laat bij uw aanvraag weten dat u niet kunt stemmen zolang u het nieuwe identiteitsbewijs nog niet hebt. De baliemedewerker geeft u dan een verklaring mee en legt uit wat u verder moet doen.