5 februari: een belangrijke dag!

gemeente De Wolden
Zoeken

5 februari: een belangrijke dag!

Voor de politieke partijen is 5 februari een belangrijke dag. Het is namelijk de dag van kandidaatstelling. Hier hangt veel van af. Als de kandidatenlijst te laat wordt ingeleverd, kan de partij niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden inleveren kandidatenlijst

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan de kandidatenlijst moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dus dat de lijst bijtijds ingeleverd wordt bij het centraal stembureau. Dit moet deze keer gebeuren op 5 februari, tussen 9.00 en 17.00 uur. Een andere voorwaarde is dat alle vereiste stukken daarbij aanwezig zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om een kopie van het legitimatiebewijs van alle kandidaten.

Eerste deelname partij

Doet een partij voor het eerst mee, of heeft de partij bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald? Dan moeten er ook nog ondersteuningsverklaringen ingeleverd worden. Dit zijn verklaringen van kiezers dat zij de deelname van de desbetreffende partij ondersteunen. Hoeveel ondersteuningsverklaringen er nodig zijn, hangt af van de grootte van de gemeenteraad. In De Wolden heeft een partij 20 verklaringen nodig. Overigens speelt dit deze gemeenteraadsverkiezingen niet, omdat er alleen partijen meedoen die nu ook al in de raad zitten.

Kandidaat op meerdere lijsten

Een leuk weetje: een kandidaat mag in één gemeente maar op één kandidatenlijst staan, maar mag wel in meerdere gemeenten meedoen. In theorie is het dus mogelijk dat een kandidaat in meerdere gemeenten meedoet aan de verkiezingen. In de praktijk kan dit na de verkiezingen een probleem opleveren: een gemeenteraadslid moet namelijk wonen in de gemeente waarin hij raadslid is. In meer dan één gemeente raadslid zijn lukt dus niet.

Vervolg dag van kandidaatstelling

De kandidatenlijsten worden natuurlijk niet voor niets bijtijds ingeleverd. Deze lijsten moeten nog gecontroleerd en goedgekeurd gaan worden. Dit gebeurt op het centraal stembureau. Hierover meer in een volgend artikel! 

De vastgestelde kandidatenlijsten komen in de week van 12 februari beschikbaar.