De raad en economische activiteiten in De Wolden

gemeente De Wolden
Zoeken

De raad en economische activiteiten in De Wolden

Op 30 november 2017 werd in de raad het Economisch Actieplan besproken. Dit actieplan is opgesteld in samenwerking met onder meer ondernemers, met als doel een zo gunstig mogelijk economisch klimaat te realiseren. Het plan geeft richting aan de manier waarop de gemeente zich inzet om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Afspraken Economisch Actieplan

In het plan zijn actiepunten opgenomen, gericht op regelgeving, netwerkbeheer, promotie en dienstverlening. Ook detailhandel, sector toerisme & recreatie en de agrarische sector komen aan bod. Een van de afspraken is om vanuit de gemeente te werken met slechts één contactpersoon voor alle ondernemers. Op deze manier is altijd duidelijk wie het aanspreekpunt is en kunnen de lijnen kort worden gehouden. Al deze zaken zijn niet alleen besproken in de raad, maar ook tijdens een dialoogbijeenkomst met inwoners., op 12 januari vorig jaar. Deze dialoogbijeenkomst was drukbezocht en bracht veel nieuwe input vanuit de inwoners op. Mede aan de hand daarvan is de raad in debat gegaan over het Economische Actieplan en uiteindelijk is hier een vernieuwd Economisch Actieplan uit voortgekomen. Een mooi voorbeeld van een effectieve samenwerking tussen gemeente, raad en inwoners!

U kunt het Economisch Actieplan De Wolden 2018 - 2022 downloaden bij Beleidsstukken voor bedrijven.

Regio Zwolle

Onlangs is ook het programma ‘Regio Zwolle’ door de raad geëvalueerd. Als gemeente De Wolden willen we graag meeprofiteren van de gunstige economie in de regio rondom Zwolle. Daarom zijn we samen met meer dan 10 andere gemeenten aangesloten bij dit programma.

U kunt de `Evaluatie deelname Regio Zwolle` downloaden bij Ondernemersplatform.

Uw stem telt!

Gemeente en gemeenteraad doen er alles aan om een zo gunstig mogelijk economisch klimaat te scheppen. Bovenstaande plannen zijn voorbeelden van de faciliterende en ondersteunende rol die de gemeente daarin kan spelen. Op de beslissingen hierover heeft de gemeenteraad veel invloed. Vindt u een goed economisch klimaat belangrijk? Stem dan op 21 maart, want ook op dit gebied kunt u De Wolden aansturen!

Standpunten partijen economisch beleid

Wat maakt het aantrekkelijk om in De Wolden te ondernemen? Bent u benieuwd wat de standpunten zijn van de zeven partijen waaruit u op 21 maart kiezen? U leest hier meer over in hun verkiezingsprogramma’s.