Dialoogbijeenkomsten: raad en inwoners in gesprek

gemeente De Wolden
Zoeken

Dialoogbijeenkomsten: raad en inwoners in gesprek

De gemeenteraad heeft onder meer een volksvertegenwoordigende rol. Dit betekent dat raadsleden moeten weten wat er speelt onder de inwoners. Gemeente De Wolden zet hiervoor dialoogbijeenkomsten in als extra instrument.

Tijdens deze bijeenkomsten op locatie gaan raad, inwoners en experts met elkaar in gesprek over bepaalde onderwerpen.

Onderwerpen eerdere dialoogbijeenkomsten

Sinds 1 september 2016 werkt de gemeenteraad van De Wolden met 3DeWolden. Doel hiervan is om dialoog, debat en besluitvorming beter te scheiden. De dialoogbijeenkomsten zijn onderdeel van dit proces. Sinds de start van3DeWolden is er al over verschillende onderwerpen een dergelijke overeenkomst gehouden. Zo kwamen Initiatiefrijk De Wolden, het fietspad aan de Meppelerweg, armoedebestrijding en het Economisch Actieplan al ter sprake. Op donderdag 23 november 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Wolden een dialoogbijeenkomst over “kwetsbare inwoners”. De drukbezochte bijeenkomst (70 personen) in woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde werd door de aanwezigen als waardevol ervaren.

Dialoogbijeenkomsten vrij te bezoeken

Alle dialoogbijeenkomsten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Ditzelfde geldt overigens ook voor de raadsavonden. Ook deze zijn openbaar. Tijdens de raadsavonden is er ruimte voor debat en besluitvorming. Door een goede basis te leggen door middel van dialoog, krijgen raadsleden voldoende input voor een beter debat en besluit. Als inwoner is het mogelijk om onderwerpen aan te dragen waarover een dialoogbijeenkomst gehouden kan worden. Hebt u hier ideeën over? Neem dan contact op met de raadsgriffie.