Jongeren en politiek - deel 2

gemeente De Wolden
Zoeken

Jongeren en politiek - deel 2

Deze week staan de jongeren centraal in onze online campagne. Een mooi moment om ook de partijen aan het woord te laten over hun plannen voor jongeren voor de komende jaren. Vandaag in deel twee aan het woord: PvdA, Gemeentebelangen De Wolden, GroenLinks en D66.

PvdA de Wolden staat voor jongeren!

Voor de PvdA zijn de jongeren van nu het aanstaande fundament voor een goedwerkende sociale lokale samenleving binnen de gemeente. De PvdA De Wolden wil niet voor jongeren bepalen, maar met jongeren bekijken wat wij samen kunnen bereiken.

Momenteel wordt er gesproken over vergrijzing en krimp, ook in gemeente De Wolden. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente een goede toekomst kan bieden aan al haar jongeren en hen te behouden voor onze gemeente. Wij denken hierbij aan voldoende en betaalbare woonruimte, door bijvoorbeeld nieuwe innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld containerwoningen) mogelijk te maken of de realisatie van de 1-tons woningen. De PvdA De Wolden vindt het ongewenst dat jongeren zich niet binnen onze gemeente kunnen vestigen en ontwikkelen door een gebrek aan passende woonruimte. Als het aan ons ligt, komt hier zo snel mogelijk verandering in!

Werk is belangrijk voor jongeren, maar dan moet dat werk er wel zijn. Voor elke jongere dient er een uitdagende baan te zijn. De PvdA de Wolden vindt dat de gemeente hierbij een sleutelrol heeft te vervullen. Zij dient de leiding te nemen bij het creëren van meer werk voor de jongeren van De Wolden.

De PvdA heeft nog meer actiepunten voor jongeren, die te vinden zijn in hun verkiezingsprogramma.

Gemeentebelangen De Wolden

In de ogen van de jeugd is politiek saai en “er wordt toch niet naar ons geluisterd”. Daarom heeft Gemeentebelangen De Wolden een t-shirt-actie op touw gezet. Met een knipoog naar een lied dat in De Wolden twintig jaar geleden mateloos populair was onder de jeugd. Hiermee proberen we jongeren te prikkelen om toch eens rond te kijken wat zij nu belangrijk vinden in hun omgeving. Mis je iets of ben je ergens trots op? Laat het ons weten via social media. Gebruik #GBdoen en tag Gemeentebelangen De Wolden in je bericht. Zolang de voorraad strekt word je dan beloond met een t-shirt. Ook na de verkiezingen mag je ons altijd laten weten wat jij graag wilt in De Wolden! #GBdoen

Aantal punten uit het  ‘jongeren’verkiezingsprogramma Gemeentebelangen De Wolden:

  • Wonen en leven in De Wolden: Gemeentebelangen staat open voor nieuwe woonvormen, zeker als het over jongerenhuisvesting gaat! Daarnaast willen we inwoners stimuleren die aan de slag willen gaan met het energiezuiniger maken van hun woning.
  • Fietsvoorzieningen: Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in fietspaden als in de afgelopen vier jaar. Daar zijn we trots op en hier willen we mee doorgaan. Allereerst vanwege de verkeersveiligheid en daarnaast spelen goede fietsvoorzieningen een grote rol voor ons als toeristische gemeente. Een sector waar veel ‘vakantie’banen voor onze jongeren te vinden zijn;
  • Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het goud van de samenleving! Gemeentebelangen ervaart dagelijks hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor leefbaarheid in de dorpen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven

Alle speerpunten uit het gehele verkiezingsprogramma en een kort filmpje staat op onze site www.gbdewolden.nl

GroenLinks voor de jongeren

GroenLinks is DE partij voor de jongeren met duurzaamheid als prioriteit nr 1, 2 en 3 dus voor een gezonde en leefbare toekomst. Een toekomst die door andere partijen wordt verkwanseld voor korte termijn doelen als economische groei, groei en nog eens groei! Vanuit het perspectief van de lange termijn zijn de prioriteiten anders. GroenLinks is een maatschappelijke beweging gestart die alle jongeren oproept om zich bij aan te sluiten. Het roer moet om!

Dit betekent bijvoorbeeld dat het voor starters mogelijk moet zijn om betaalbare, energieneutrale woningen te krijgen. We moeten van het aardgas af en het schone alternatief moet juist voor jongeren betaalbaar zijn. Zij zijn de generatie van de toekomst, dus moeten goed kunnen beginnen. Een schone energiesubsidie zou voor jongeren een mooi uitgangspunt kunnen zijn.

Verder wil GroenLinks zich ook hard maken voor een goede positie voor jongeren op de arbeidsmarkt. Er zouden afspraken gemaakt kunnen worden met bedrijven en ondernemingen in de wolden voor stageplaatsen en/of werkervaringsplaatsen. Dit dan zowel voor laag als hoogopgeleide jongeren. Daarnaast wil GroenLinks De Wolden dat er veel aandacht zal zijn voor de natuur in De Wolden. Zodat De Wolden de mooie plattelandsgemeente zal blijven waar jongeren zich graag willen vestigen.

D66 en jongeren

Voor D66 is het vanzelfsprekend om jongeren de ruimte te geven. Ruimte om te experimenteren en met nieuwe initiatieven te komen.

De Jongenraad De Wolden is een initiatief van D66. Maar lijsttrekker Albert Haar is ook ambassadeur voor jeugdige mantelzorgers in De Wolden.

D66 voegt de daad bij het woord om jongeren een stem te geven. Nummer 2 op de kandidatenlijst van D66 is Erinn Vroom. Zij is zeventien jaar en zit in 6 VWO. Zij vertolkt straks het geluid van de jongeren in De Wolden.