Laat op 21 maart uw stem horen!

gemeente De Wolden
Zoeken

Laat op 21 maart uw stem horen!

De gemeente neemt steeds meer taken van het rijk over. Weet u dat bijvoorbeeld jeugdzorg, de lichtere langdurige zorg en de begeleiding van mensen met een handicap richting arbeidsmarkt door de gemeente wordt geregeld?

De verwachting is dat er de komende jaren nog meer taken bij de gemeenten neergelegd gaan worden. Er gebeurt dus heel wat in het gemeentehuis!

Cijferplaatje deze week: opkomstcijfers

In deze week van de gemeenteraadsverkiezingen besteden we in onze online campagne aandacht aan opkomstpercentages. Hiervoor worden de meest recente cijfers uit de gemeente De Wolden gebruikt: een opkomst van ruim 63 procent tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en een opkomst van ruim 82 procent tijdens de tweedekamerverkiezingen. In vergelijking met de landelijke cijfers scoort de gemeente De Wolden altijd een stuk hoger dan gemiddeld. Daar mogen we best een beetje trots op zijn!

Wie krijgt uw stem?

Omdat de gemeente steeds meer taken overneemt van het rijk, heeft uw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook op steeds meer zaken invloed. Hoe denkt u over belangrijke zaken als zorg, veiligheid en economie? Vergelijk uw visie met die van de lokale politieke partijen en maak zo op 21 maart een weloverwogen keuze. Want, we kunnen het niet genoeg benadrukken: 1 stem van u stuurt De Wolden aan! Daarom hopen we ook dat de opkomst dit jaar nog hoger ligt dan vier jaar geleden. Zullen we de 66 procent halen? We gaan het zien op 21 maart!