Pittige stellingen tijdens verkiezingsdebat #dewoldenstemt (deel 1)

gemeente De Wolden
Zoeken

Pittige stellingen tijdens verkiezingsdebat #dewoldenstemt (deel 1)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er al een aantal debatten geweest tussen de deelnemende partijen. Vanavond kwamen de lijsttrekkers van Gemeentebelangen, VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks nogmaals aan het woord. Het grote #dewoldenstemt verkiezingsdebat met kraampjesmarkt vond namelijk plaats in het gemeentehuis. Hoewel het debat vrij rustig verliep, werden de zo'n 100 bezoekers af en toe toch getrakteerd op flink vuurwerk tussen de verschillende partijen. Het videoverslag van het verkiezingsdebat kunt u terugkijken via dewolden.nl/gemeenteraad.

Interactieve avond

Tijdens de avond kwamen ook de bezoekers aan het woord. Met behulp van mobiel of tablet konden de bezoekers in de raadzaal en ook de volgers van de live-uitzending reageren op stellingen. Zo werd er voorafgaand aan het debat gevraagd of men al wist of en wat men ging stemmen. Opvallend was dat maar liefst twee derde aangaf te gaan stemmen en ook al te weten op wie. Een mooi doel voor de lijsttrekkers tijdens deze avond was dan natuurlijk snel vastgesteld: het overtuigen van het overige één derde deel van de zaal!

Keuze tussen groen en economie

Onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut) gingen de lijsttrekkers met elkaar in debat. Dit gebeurde aan de hand van verschillende stellingen, waarbij eerst twee lijsttrekkers in debat gingen en na enige minuten ook de andere lijsttrekkers zich in het debat konden mengen. In het eerste debat stonden Jan ten Kate van Gemeentebelangen en Mark Turksma van de PvdA tegenover elkaar bij de stelling: Het bewaken van het rustieke en landelijke karakter van De Wolden is belangrijker dan inzetten op ambitieuze economische groei. Mark Turkstra was hier duidelijk in: ‘Groen gaat boven enorme groei van economie.’ Jan ten Kate stond hier iets anders in: groen is belangrijk, maar moet niet in de weg staan als de gemeente tegemoet wil komen aan een eventuele vraag om lokale bedrijventerreinen. Volgens Turksma zou Gemeentebelangen veel breder moet kijken dan naar De Wolden alleen en zouden extra bedrijventerreinen in De Wolden niet perse de beste optie zijn: ‘Kijk breder, jullie kijken veel te lokaal!’ Uit dit statement bleek dat de meningen over deze stelling flink verdeeld bleven. Ook bij de overige partijen bleek dit zo te zijn. D66, GroenLinks, PvdA waren voor de stelling, de ChristenUnie twijfelde en CDA en VVD stemden tegen. Leuk detail: de toeschouwers thuis en in de raadzaal bleken ook flink verdeeld over deze stelling.

Zo'n 100 inwoners bezochten de verkiezingsavond

In de clinch over aanpak armoede

Het tweede debat ging tussen Mirjam Pauwels van de VVD en Jaap Wiechers van de ChristenUnie. De stelling ‘Armoederegelingen moeten worden afgeschaft’ zorgde voor een pittig debat, waarin duidelijk bleek dat de standpunten van beide partijen niet met elkaar overeenkomen. Pauwels: ‘Daar waar werken niet loont, moeten deze armoederegelingen worden afgeschaft.’ Jaap Wiechers wees op het gat dat kan ontstaan voor mensen die iets meer gaan verdienen en daardoor opeens geen recht meer hebben op armoederegelingen. ChristenUnie heeft in het verkiezingsprogramma daarom staan dat de inkomensgrens voor dergelijke regelingen wordt verhoogd naar 120% van het minimumloon. De VVD is tegen deze verhoging, omdat deze verhoging volgens hen een averechts effect heeft. Van de overige partijen bleek alleen GroenLinks achter deze redenering van de VVD te staan. Imke Berghuis: ‘Een basisinkomen zou een betere oplossing kunnen zijn.’ Opvallend: in het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt de verhoging naar 120% juist wel gesteund. De overige partijen waren het niet eens met de stelling. Twee derde van het publiek gaf deze laatste partijen hierin gelijk. Dat het onderwerp de gemoederen deed oplopen, bleek uit het ‘boe’-geroep dat even opsteeg tijdens het verdedigen van de stelling.

Niet alleen debatten

Het tempo bleef er goed in zitten tijdens de avond. Dit kwam mede door de afwisselende onderdelen van het programma. Naast de debatten kregen alle lijsttrekkers twee minuten de tijd om zichzelf te pitchen en werden ze een-op-een geïnterviewd door Roderik van Grieken aan de hand van onderwerpen uit de verkiezingsprogramma’s. Zo kregen alle lijsttrekkers hun moment om hun eigen partij in de spotlights te zetten.