Pittige stellingen tijdens verkiezingsdebat #dewoldenstemt (deel 2)

gemeente De Wolden
Zoeken

Pittige stellingen tijdens verkiezingsdebat #dewoldenstemt (deel 2)

De verkiezingsavond voor #dewoldenstemt bracht vandaag heel wat mensen op de been. De avond startte om 19.00 uur met een kraampjesmarkt. Op deze markt konden bezoekers op een laagdrempelige manier met kandidaat raadsleden in gesprek. Om 19.30 startte het debat, onder de bezielende leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut.  

Duurzaamheid voor alle partijen een belangrijk punt

Aan de hand van vier stellingen kregen de lijsttrekkers van Gemeentebelangen, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks allen de ruimte om hun verhaal te doen. Tijdens het eerste deel van de avond kwamen de lijsttrekkers van de VVD, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen uitgebreid aan het woord. De derde stelling was: Het duurzaamheidsbeleid van De Wolden moet vooral door de gemeente worden aangejaagd en ingevuld. Lijsttrekker Imke Berghuis van GroenLinks en Jan ten Kate van Gemeentebelangen gingen hierover in debat. Volgens Imke Berghuis is er op het gebied van duurzaamheid inderdaad een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Het starten van het verduurzamen van woningen in De Wolden zou volgens GroenLinks een goede start zijn. Jan ten Kate: ‘De gemeente moet het inderdaad aanjagen, maar zeker niet invullen.’ Gemeentebelangen vindt dat er voldoende ruimte moet zijn voor initiatieven van inwoners. Omdat de lijsttrekkers het grotendeels met elkaar eens bleken te zijn, kon debatleider van Grieken niet nalaten om even te prikkelen. Tegen Berghuis: ‘Het maakt wat u betreft dus niet uit op welke partij de kiezer stemt?’ Uiteraard stemde ze hier niet mee in. De overige partijen stonden ook achter de stelling. Alleen VVD was tegen: ‘Inwoners kunnen dit zelf, gemeente hoeft hier niet alles in te doen.’ Het publiek bleek erg verdeeld over deze stelling.

Conflict over aankoop grond door gemeente

Het vierde debat vond plaats tussen Karin Brouwer van het CDA en Albert Haar van D66. De stelling waar het om draaide was: Gemeente De Wolden moet zelf gronden aankopen voor toekomstige woningbouw. Karin Brouwer zag wel iets in deze stelling. Ze ziet in de omgeving grond jarenlang braak liggen, terwijl daar prima gebouwd zou kunnen worden. Albert Haar vond dat dit opgelost kan worden door betere kaders te stellen voor het bouwen. Bij het afgeven van vergunningen zou de gemeente bijvoorbeeld een termijn kunnen stellen waarbinnen gebouwd moet gaan worden. Zo houdt de gemeente de regie beter in handen, zonder dat de gemeente de uitvoering op zich hoeft te nemen. Brouwer ziet niets in deze manier van werken, omdat zo volgens haar onvoldoende sturing aan ontwikkeling van verkochte grond kan worden gegeven. Naast D66 blijkt alleen PvdA tegen deze stelling te zijn. Turksma: ‘De gemeentelijke financiële afdeling gaf eerder aan dat het verstandig was dat de gemeente weinig grond in bezit had.’ De draai van de overige partijen begreep hij daarom ook niet. Mirjam Pauwels van de VVD vond dat de gemeente hierin een strategische plek moet innemen. Opvallend: het grootste deel van het publiek stond achter de stelling.

Roderik van Grieken Nederlands Debat Instituut

Effect van het debat

Een leuke vraag als afsluiter voor het publiek, was of de mening aan het begin van de avond anders was dan aan het eind van de avond. Mooi om te zien: bijna 30% van de mensen die aan het begin van de avond aangaf te twijfelen of men ging stemmen, bleek bij afloop te hebben besloten tóch te gaan stemmen. Dat mag een prachtig resultaat genoemd worden! Ook de reacties over het optreden van debatleider Roderik van Grieken bleken na afloop van het debat positief. Het laatste woord van de avond was voor burgemeester Roger de Groot: ‘Alle kandidaten hebben het vanavond heel goed gedaan! Daar ben ik als burgemeester trots op en ze verdienen dat er op hen gestemd gaat worden.’ Hij sloot de avond af met de inmiddels welbekende woorden: ‘1 stem van jou stuurt De Wolden aan!’