Plakdag De Wolden - 17 februari 2018

gemeente De Wolden
Zoeken

Plakdag De Wolden - 17 februari 2018

U heeft het misschien al in de agenda op De Wolden Stemt zien staan: op 17 februari is het ‘plakdag’. Een intrigerend woord, maar wat gebeurt er dan eigenlijk?

Overal in de gemeente De Wolden verschijnen verkiezingsborden, met daarop de verkiezingsposters van de deelnemende partijen. Om het opplakken van de posters efficiënt te laten verlopen, is besloten om dit centraal te doen. Deze keer gebeurt dat op 17 februari op de gemeentewerf. Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen zijn dan aanwezig om posters te plakken. Daarbij wordt er overigens op meer zaken gelet: zo mag je je eigen verkiezingsposter niet over de poster van een ander plakken. Ook gelden er voor alle posters maximale afmetingen. Zo heeft iedere partij dezelfde hoeveelheid ruimte om campagne te voeren.