Speerpunten Gb, VVD, CDA, PvdA, D66, CU en GL De Wolden

gemeente De Wolden
Zoeken

Speerpunten Gb, VVD, CDA, PvdA, D66, CU en GL De Wolden

In De Wolden doen zeven partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het rijk draagt steeds meer overheidstaken over aan de gemeente. Daarom worden de gemeenteraadsverkiezingen steeds belangrijker. Met uw stem kunt u dus echt De Wolden aansturen!

Belangrijke taken gemeente

Premier Mark Rutte gaf onlangs nog aan dat lokale politiek enorm belangrijk is voor het dagelijks leven van iedereen. Dit komt onder meer doordat de gemeenten tijdens de vorige regeerperiode steeds meer taken van het rijk hebben overgenomen. Sinds 2015 hebben ze bijvoorbeeld jeugdzorg, de begeleiding van mensen met een handicap naar de arbeidsmarkt en de lichtere langdurige zorg onder hun hoede. De afgelopen jaren zijn hier alleen maar meer taken bijgekomen. Ook de huisvesting van statushouders en hun integratie komen nu bijvoorbeeld volledig op het bordje van de gemeenten. En wordt er besloten dat er alleen nog maar klimaatneutraal gebouwd mag worden, of dat mensen met een bijstandsuitkering om een tegenprestatie gevraagd moet worden? Dan komen deze besluiten van de gemeente en dus niet van het rijk.

Speerpunten zeven partijen De Wolden

Veel kiezers baseren hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen op standpunten van de landelijke politieke partijen. Op regionaal en plaatselijk niveau spelen er echter vaak heel andere issues dan op landelijk niveau. Daarom is het voor een weloverwogen keuze goed om de speerpunten van alle partijen die deelnemen in uw overwegingen mee te nemen. Hieronder vindt u een overzicht van de speerpunten van de partijen in De Wolden. Meer achtergrondinfo hierover kunt u onder meer terugvinden in de Verkiezingskrant.

Speerpunten Gemeentebelangen

1. Excellente dienstverlening

2. Passende woning voor iedereen

3. In alle kernen zorg

4. Ruimte om te ondernemen

5. A28 verbreden, N48 verdubbelen

Speerpunten VVD

1. Lage lasten voor de inwoners; iedereen profiteert mee

2. Minder regels, meer gemeentelijke service

3. Blijven bouwen

4. Lokaal werk uitvoeren door lokale bedrijven

5. De Wolden: toeristische toplocatie van Drenthe

6. Snel, sneller, snelst: glashard internet

7. Duurzame energie stimuleert lokale economie

Speerpunten CDA

1. Betaalbare woningen

2. Zorg voor elkaar

3. Houd dorpen leefbaar

4. Ruimte voor ondernemers

Speerpunten PvdA

1. Gratis sporten of muziekles voor de jeugd tot 18 jaar

2. Geen bezuinigingen op de bibliotheken

3. Gemeentelijke bijstand tot 120% van het wettelijk sociaal minimum

4. 17 Kernen, 17 dorpshuizen; een gemeentelijke taak

5. Slim LED-volg-verkeer systeem op wegen en fietspaden

6. 75+, dan krijg je de Wmo-vervoerspas

Speerpunten D66

1. Duurzaamheid: Maak De Wolden energieneutraal in 2030!

2. Leefomgeving: Maak De Wolden aantrekkelijk voor de jeugd!

3. Economie: Maak De Wolden sterk!

Speerpunten ChristenUnie

1. Iedereen met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen komt in aanmerking voor alle gemeentelijke minimaregelingen

2. Meer woningen voor (jeugdige) starters en levensloop bestendige woningen

3. Duurzame energie, De Wolden geeft het voorbeeld

4. Starten met dorpsbegrotingen

Speerpunten GroenLinks

1. Meer investeren in landschap en natuur

2. Meer investeren in de overgang van fossiele energie naar duurzame energie

3. Meer investeren in mensen die niet goed mee kunnen komen in onze samenleving