Waarom stemmen op 21 maart?

gemeente De Wolden
Zoeken

Waarom stemmen op 21 maart?

Op 21 maart is het weer zover: u kiest dan de leden van de gemeenteraad! Waarom is het nu zo belangrijk dat u gaat stemmen?

Het bestuur van gemeente De Wolden

De raad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van de gemeente De Wolden. Op 21 maart kunt u stemmen op kandidaten van de politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen, worden raadslid. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers: zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Door te gaan stemmen, kiest u door wie u wordt vertegenwoordigd.

Wat doet de raad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid voor De Wolden voor de komende vier jaar. Ook bepaalt de raad waar geld aan wordt uitgegeven. De uitvoering van deze plannen wordt gedaan door het college van burgemeester en wethouders. De raad controleert vervolgens of hun plannen goed zijn uitgevoerd.

De gemeenteraad is daarmee het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat u gaat stemmen! Door te kiezen wie gemeenteraadslid wordt, heeft u invloed op welke keuzes er in De Wolden worden gemaakt!