Wat doet de gemeente?

gemeente De Wolden
Zoeken

Wat doet de gemeente?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is het zo belangrijk dat u gaat stemmen? De slogan van onze online campagne is ‘1 stem van jou stuurt De Wolden aan’, maar hoe werkt dat precies?

Kiezen gemeenteraad

Op 21 maart kunt u stemmen op een kandidaat van een van de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Wanneer de door u gekozen partij voldoende stemmen haalt, mag deze partij 1 of meer kandidaten aanleveren voor de raad. De gemeenteraad in De Wolden bestaat uit 19 raadsleden. Zij bepalen in grote lijnen het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. Daarnaast is het belangrijk dat de raadsleden contact houden met de inwoners, zodat zij weten wat er leeft.

Taken gemeente

Met uw stem kunt u invloed uitoefenen op ontzettend veel verschillende gebieden. De gemeente heeft namelijk heel veel taken. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, zorg en verkeer. Waar kan uw kind terecht als hij/zij een leerachterstand heeft? Hoe willen we voortaan afval scheiden? Hoe gaan we om met winkelleegstand? Deze en nog veel vragen moeten gemeente en gemeenteraad beantwoorden. Uw stem telt daarbij dus echt!