Wat doet De Wolden om de opkomst te verhogen?

gemeente De Wolden
Zoeken

Wat doet De Wolden om de opkomst te verhogen?

Wat doet De Wolden om de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen? We vinden het belangrijk om samen met inwoners onze lokale democratie levendig te houden. Dit is ook belangrijk omdat de gemeente steeds meer taken krijgt toegewezen die eerder door het rijk werden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo, maar ook aan jeugdzorg, huisvesting van statushouders en de begeleiding van mensen met een handicap richting arbeidsmarkt.

De gemeenteraadsverkiezingen worden hierdoor dus steeds belangrijker. Om op 21 maart zo veel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen, werkt De Wolden aan de opkomstbevordering.

Het laatste nieuws op dewoldenstemt.nl

Een belangrijk middel om de inwoners van De Wolden meer te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen is de website dewoldenstemt.nl. Na het succes in 2014 is deze website volledig vernieuwd en voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 opnieuw gelanceerd. Op de website verschijnt dagelijks een nieuwsartikel. Daarnaast kunnen inwoners op de agenda alle geplande verkiezingsactiviteiten terugvinden.

Online campagne opkomstbevordering

Om nog meer inwoners te bereiken, loopt er een online campagne om kiezers op te roepen hun stem uit te brengen. Deze online campagne is gebaseerd op cijfers die voor De Wolden van belang zijn. Zo kwam het getal 1761 al voorbij, dat staat voor het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar in deze gemeente. Deze jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de online campagne. Daarom wordt niet alleen via Twitter en Facebook, maar ook via Instagram de boodschap uitgedragen: ‘1 stem van jou stuurt De Wolden aan’. Deze boodschap wordt wekelijks extra ondersteund door middel van een filmpje met burgemeester Roger de Groot.

De Verkiezingskrant

We hebben een verkiezingskrant De Wolden samengesteld, die op 21 februari tegelijkertijd met de Wolder Courant huis-aan-huis is verspreid. In deze krant kunnen inwoners meer lezen over de speerpunten van de deelnemende politieke partijen. Ook informatie over het stemmen zelf is hierin opgenomen. Inwoners die de Verkiezingskrant nog niet hebben ontvangen, kunnen deze online inzien. De Verkiezingskrant kan ook nog aan huis worden bezorgd.

15 maart: groot slotdebat en kraampjesmarkt

Tot slot organiseren we op 15 maart een groot slotdebat in het gemeentehuis. Onder leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut gaan de zeven lijsttrekkers van De Wolden met elkaar in debat. Daarnaast is er vanaf 19.00 uur en na afloop van het debat een kraampjesmarkt. Op deze markt stellen de verschillende partijen zich voor en kunnen inwoners op een laagdrempelige manier in gesprek met kandidaat-raadsleden.

Met behulp van bovenstaande activiteiten hopen wij het opkomstpercentage van 63,6% in De Wolden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, dit jaar nog verder te kunnen verbeteren.