Week 5 online campagne: de gemeenteraad

gemeente De Wolden
Zoeken

Week 5 online campagne: de gemeenteraad

Deze week staat de gemeenteraad centraal in onze online campagne. De getallen die daar bij horen zijn 19, 3 en 1. Waar deze getallen voor staan?

Het cijfer 19 staat voor het aantal raadsleden in gemeente De Wolden. Gisteren heeft u al kunnen lezen dat dit aantal afhangt van het aantal inwoners in een gemeente. Alle gemeentes zijn door de Rijksoverheid ondergebracht in inwonersklassen. De kleinste gemeenten vallen in de klasse met 9 raadsleden, de grootste in de klasse met 45 raadsleden. Gemeente De Wolden zit daar dus mooi tussenin, met bijna 24.000 inwoners dus goed voor 19 raadsleden.

Aantal wethouders in de gemeente

Ook het aantal wethouders per gemeente is wettelijk vastgelegd, al is daarin wel meer ruimte dan bij het aantal raadsleden. In De Wolden is het minimum aantal wethouders 2, het maximum aantal 4 (bij voltijds dienstverband). Momenteel heeft onze gemeente er 3, vandaar dat dit getal terugkomt in de online campagne van deze week. En waar de 1 voor staat mag inmiddels duidelijk zijn: 1 stem van jou stuurt De Wolden aan!

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie taken. De eerste taak is het vertegenwoordigen van de inwoners. Een andere taak is het in grote lijnen bepalen van het gemeentelijk beleid. Hierover besluit de raad door het vaststellen van (bestemmings)plannen en (subsidie)verordeningen. Zaken waarvoor de raad het beleid op hoofdlijnen vaststelt zijn bijvoorbeeld woningbouw, openbaar groen, zorgtaken, afval, winkels en bedrijven. Een derde taak van de gemeenteraad is het controleren op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het college van B&W. De nieuwe toekomstplannen worden jaarlijks door de raad vastgesteld via de Kadernota. Het vaststellen van de gemeentelijke begroting en rekening horen ook tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Wie nemen er na 21 maart plaats in de raad?

U ziet dat de gemeenteraad een flink takenpakket heeft. Op 21 maart zullen er opnieuw 19 raadsleden worden gekozen. Welke partijen en raadsleden er worden gekozen, hangt af van de verkiezingsuitslag. Via uw stem kunt u dus invloed uitoefenen op de samenstelling van de raad én op de plannen die de raad de komende vier jaar gaat vastleggen en uitvoeren. Zo komen we weer terug bij dat ene belangrijke cijfer: met 1 stem stuurt ook u De Wolden aan!