Wie komen er op de kandidatenlijst?

gemeente De Wolden
Zoeken

Wie komen er op de kandidatenlijst?

Er doen in de gemeente De Wolden 7 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Al deze partijen moeten een kandidatenlijst opstellen. Op deze lijst staan de namen van de partijleden die zich beschikbaar stellen voor de gemeenteraad. Zij hebben echter uw stem nodig om daar daadwerkelijk in plaats te kunnen nemen.

Vaststellen kandidatenlijsten

Om de verkiezingen goed voor te kunnen bereiden, is het belangrijk dat op tijd duidelijk is wie er op de kandidatenlijst komen te staan. De meeste partijen zijn daarom het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van partijleden die plaats zouden willen nemen in de gemeenteraad. Tijdens een sollicitatieprocedure zijn vervolgens geschikte kandidaten uitgekozen. Daarna hebben veel partijen eind vorig jaar of begin van dit jaar een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is de kandidatenlijst vastgesteld en goedgekeurd.

Een belangrijke dag

5 februari is de officiƫle dag van kandidaatstelling. Op deze dag moeten alle partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Daarbij moet onder meer van iedere kandidaat een kopie van het legitimatiebewijs en een instemmingsverklaring worden ingeleverd. In de instemmingsverklaring geeft de kandidaat aan dat hij akkoord gaat met de kandidaatstelling. Op het centraal stembureau zal beoordeeld worden of de kandidatenlijsten goedgekeurd kunnen worden.