Nieuwsberichten

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

RSS
 • Expositie Jolanda Sibbes in het gemeentehuis Zuidwolde

  (22-06-2017)

  Tot 14 september 2017 exposeert Jolanda Sibbes in het gemeentehuis in Zuidwolde.

  lees meer
 • Pas op voor de eikenprocessierups

  (21-06-2017)

  Op veel eiken kunt u in deze periode behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren), vandaar de naam eikenprocessierups.

  lees meer
 • Uitnodigingsbeleid aanbestedingen

  (21-06-2017)

  Het college van B&W heeft op 23 mei 2017 besloten gebruik te maken van de groslijstsystematiek voor het uitnodigen van partijen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.

  lees meer
 • Asfaltreparaties en slijtlagen 2017

  (21-06-2017)

  In opdracht van het college van B&W start Schagen Infra BV uit Hasselt vanaf woensdag 21 juni met het uitvoeren van het werk ‘Bak- en vlakfrezen + Slijtlagen 2017’.

  lees meer
 • Ondernemersmiddag tijdens CH de Wolden

  (20-06-2017)

  Binnenkort begint in onze gemeente weer de Concours Hippique (CH) de Wolden. Het jaarlijkse paardensport evenement op het hoogste niveau. Ondernemersplatform De Wolden organiseert in samenwerking met gemeente De Wolden op vrijdagmiddag 14 juli voor de vierde keer de netwerkbijeenkomst ‘Ondernemend De Wolden’. Het Concours Hippique de Wolden vormt het prachtige decor van deze bijeenkomst.

  lees meer
 • Gemeente De Wolden krijgt een nieuwe milieustraat

  (19-06-2017)

  De huidige milieustraat gaat dicht, waar kunt u dan naartoe met uw afval? De milieustraat gaat ongeveer vijf maanden dicht. Op maandag 3 juli sluit de milieustraat en naar verwachting zal eind november de nieuwe milieustraat opengaan.

  lees meer
 • Extra openingstijden in juni 2017 milieustraat in Zuidwolde

  (19-06-2017)

  Omdat de milieustraat in Zuidwolde vanaf 3 juli 2017 dicht gaat, willen we u een extra gelegenheid geven om in juni uw afval te brengen bij de milieustraat.

  lees meer
 • Leeg verpakkingsmateriaal kan in de PMD container

  (19-06-2017)

  Sinds 2015 zamelt gemeente De Wolden het PMD afval apart in. Ieder huishouden heeft hiervoor een grijze container met de oranje deksel bij het huis staan.

  lees meer
 • Acquisitie gemeentegids 2018 gestart

  (19-06-2017)

  De gemeente start met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids, editie 2018. Voor deze gids werken wij voor de derde keer samen met Akse Media bv uit Den Helder. Akse Media is vorige week gestart met de werving van advertenties.

  lees meer
 • Gerichte opleiding vergroot kansen van werkzoekenden

  (14-06-2017)

  Deze week hebben 25 deelnemers van de opleiding ‘Wet op financieel toezicht’ (Wft) hun certificaat uitgereikt gekregen. Deze 25 werkzoekenden behaalden, met steun van UWV en de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, dit certificaat waarmee ze hun kansen op werk aanzienlijk vergroten.

  lees meer
 • Hoe is het vertrouwenswerk jeugdhulp in de gemeente De Wolden geregeld?

  (14-06-2017)

  De gemeente De Wolden is verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp en daarmee ook voor het regelen van het onafhankelijke vertrouwenswerk. Wij hebben het vertrouwenswerk uit handen gegeven aan het AKJ en Zorgbelang Drenthe.

  lees meer
 • Motorrijden en een biertje; dat gaat niet samen

  (13-06-2017)

  Drenthe heeft relatief gezien de meeste motorrijders van alle provincies: 53 motoren per 1000 inwoners. Niet gek dus dat de TT in Assen duizenden bezoekers trekt. Maar motorrijden met een biertje op, dat kan niet. Daarom vraagt het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe voorafgaand aan en tijdens de TT aandacht voor de Bob-boodschap.

  lees meer
 • Wanneer elke seconde telt

  (12-06-2017)

  Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Dit gebeurt ook in onze eigen gemeente. Gelukkig zijn er in Nederland ook ongeveer 105.300 burgerhulpverleners die klaar staan om eerste hulp te verlenen bij een hartstilstand.

  lees meer
 • Oh ja… de buren

  (07-06-2017)

  Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of onder je wonen of woonden er al toen jij de sleutel kreeg. Als buren woon je vaak dicht op elkaar en heb je dagelijks met elaar te maken.

  lees meer
 • Aanpak jeugdoverlast rond basisschool De Horst in de Wijk

  (06-06-2017)

  Politie en handhavers van de gemeente De Wolden gaan jeugdoverlast rond de openbare basisschool De Horst in de Wijk aanpakken. De school is verboden terrein na acht uur ’s avonds. Dat is met bordjes ´verboden toegang´ (artikel 461 Sr.) aangegeven.

  lees meer
 • Kadernota De Wolden 2018: 4,8 miljoen euro aan investeringen

  (16-05-2017)

  Er is nog een jaar te gaan in de huidige raadsperiode van gemeente De Wolden. Het collegeprogramma is nagenoeg gerealiseerd. Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in hun Kadernota 2018. "We zijn daar trots op. Maar het betekent niet dat er het komende jaar geen nieuwe zaken meer worden opgepakt", aldus het college.

  lees meer
 • De Wolden waardeert mantelzorgers met mantelzorgcompliment

  (05-04-2017)

  De gemeente De Wolden gaat mantelzorgers waarderen met het mantelzorgcompliment.

  lees meer