Bloemrijke akkers in De Wolden in kaart (26-07-2017)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Bloemrijke akkers in De Wolden in kaart

Bloemrijke akkers in De Wolden in kaart (26-07-2017)

RSS

Verspreid in De Wolden liggen 11 bloemrijke akkers en akkerranden. De grondeigenaren, meestal boeren, hebben daar een speciaal mengsel van bloemen gezaaid om de biodiversiteit te vergroten en het landschap nog aantrekkelijker te maken. De bloemrijke akkers liggen naast wegen, fiets- en of wandelpaden zodat iedereen er van kan genieten.

Interactieve kaart

De Bloemrijke Akkers in heel Drenthe zijn in kaart gebracht door Agrarische Natuur Drenthe. Deze interactieve digitale kaart is voor iedereen in te zien en zo wordt het eenvoudig voor iedereen om de bloeiende akkers te bezoeken.

De kaart kan hier (https://batchgeo.com/map/b3ef8f70bd7f9cf1839192718bfb2cb5) gevonden worden.

Agrarische Natuur Drenthe

Bijen, vlinders en andere insecten halen nectar uit de bloemen. Vogels en andere dieren vinden er voedsel en beschutting. Bovendien is het een prachtig gezicht. Daarom geeft gemeente De Wolden subsidie aan Agrarische Natuur Drenthe om dit project uit te voeren. Agrarische Natuur Drenthe is de Drentse organisatie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De 500 deelnemende boeren beheren samen zo’n 1300 hectare aan bloemrijke akkers, kruidenrijke weilanden, weide- en akkervogelbeheer, landschapsbeheer en andere vormen van agrarisch natuurbeheer. Kijk voor meer informatie op http://agrarischenatuurdrenthe.nl.

Inwoners zaaien in

Ook op gemeentegrond zijn bloemenweides te vinden. Deze worden aangelegd en onderhouden door inwoners. Het gaat dan om bermen of overhoekjes, die door de inwoners geadopteerd worden. De gemeente geeft subsidie aan Stichting Landschapsbeheer Drenthe om inwoners hierbij te adviseren en zaaizaad te verstrekken. In 2016 zaaiden inwoners van Echten en Koekangerveld bloemenmengsels in op gemeentelijke bermen en overhoekjes. Sinds 2017 doet ook Drogteropslagen daar aan mee. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met stichting Landschapsbeheer Drenthe via www.landschapsbeheerdrenthe.nl.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie