Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (09-05-2018)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (09-05-2018)

RSS

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet ingevoerd en werden we als gemeente ook verantwoordelijk voor onder anderen begeleiding en dagbesteding (Wmo) en voor de jeugdhulp.

Wij zijn drie jaar verder en zijn benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners.

Begin mei ontvingen mensen die in 2017 jeugdhulp of een Wmo-voorziening  hebben ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. U hebt per post een brief met vragenlijst en een online inlogcode ontvangen. U kunt de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal invullen. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de zorg en ondersteuning die u (of uw kind) ontvangt.

Met deze informatie kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Privacy

Het onderzoek wordt, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat uw privacy gewaarborgd blijft. De gemeente weet niet welke antwoorden u hebt gegeven.

Vragen of afmelden?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de Helpdesk van ZorgfocuZ, telefoonnummer 050-2053014 of helpdesk@zorgfocuz.nl.