Een Koninklijke Onderscheiding: iedereen kan iemand voorstellen (28-05-2018)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Een Koninklijke Onderscheiding: iedereen kan iemand voorstellen

Een Koninklijke Onderscheiding: iedereen kan iemand voorstellen (28-05-2018)

RSS
logo gemeente

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen beantwoordt deze vraag met ja. Want overal zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid.

Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met ‘bijzondere verdiensten voor de samenleving’. Maar dan moet u deze persoon daarvoor wel aanmelden. Iedereen kan iemand voorstellen!

Voorstel indienen

Een ‘voorstel tot verlening van een onderscheiding aan een in Nederland woonachtig persoon’ dient u schriftelijk in bij de burgemeester van de woonplaats van degene, die naar uw mening een lintje verdient. Hiervoor bestaat een speciaal formulier, waarop u de benodigde gegevens kunt invullen. Naast algemene persoonsgegevens, wordt gevraagd naar gegevens over de werkkring en de functie van de voorgestelde persoon (decorandus). Dit formulier kunt u opvragen bij Gebina Everts van het Bestuurssecretariaat of zelf downloaden op www.lintjes.nl.

Werkt de decorandus in loondienst? Voeg dan bij het voorstel een schriftelijke verklaring van de werkgever toe, waarin hij/zij verklaart geen bezwaar te hebben tegen de verlening van een Koninklijke Onderscheiding. Zo wordt voorkomen, dat de onderscheiding wordt verleend, terwijl zich bepaalde feiten in de hoofdfunctie hebben voorgedaan of voordoen, die aanleiding zouden zijn om geen decoratie te verlenen. Ook is uw relatie als voorsteller tot de decorandus van belang.

Waarom verdient iemand een lintje?

De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin geeft u aan wat de bijzondere verdiensten zijn van de decorandus en waarom deze bijzonder zijn. De motivering bevat allereerst een opsomming van de verschillende soorten activiteiten van de betrokkene. Het is handig om te vermelden in welke periode de decorandus actief is geweest en bij ieder van de verdiensten aan te geven hoeveel tijd de betreffende activiteiten vergen of vergden.

Op tijd aanmelden!

Het is belangrijk dat u het voorstel op tijd indient. Is het de bedoeling om de onderscheiding uit te reiken bij de lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag 2019? Dan is het verstandig om het voorstel vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester in te dienen. Lees meer over de voorwaarden voor een Koninklijke onderscheiding of kijk op www.lintjes.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gebina Everts van de afdeling Advies en Services. Zij is te bereiken via telefoonnummer 14 0528.