Gemeente verstuurt aanslag heffingen en WOZ 2019 (27-02-2019)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Gemeente verstuurt aanslag heffingen en WOZ 2019

Gemeente verstuurt aanslag heffingen en WOZ 2019 (27-02-2019)

RSS

Eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen met dagtekening 28 februari 2019 een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2019.

Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en/of onroerende zaakbelasting (OZB) moet betalen. Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de heffingen op het aanslagbiljet? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Komen wij er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.
Op de achterzijde van de aanslag/beschikking vindt u veel informatie. Hebt u toch nog vragen dan kunt u voor meer informatie bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0528. Of maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Bezwaar is altijd gratis

Het is belangrijk om te weten dat de zogeheten No Cure No Pay Bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, een kostenvergoeding krijgen van de gemeente. Dit bedrag is minimaal € 508,- per gegrond bezwaarschrift. De rekening daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de OZB-tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze natuurlijk aan.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening bij ons binnen zijn. Voor de aanslag met dagtekening 28 februari 2019 is de uiterlijke datum 12 april 2019.

Bezwaar maken is altijd gratis en u hebt er bijna nooit een gespecialiseerd bureau of makelaar voor nodig. Een kort briefje met uw motivatie, naam en adres, dagtekening en ondertekening is vaak voldoende. 

Betalen

U kunt de aanslag in één keer betalen. Ook is het mogelijk om te betalen in twee of tien maandelijkse termijnen. Betalen in tien termijnen kan alleen via automatische afschrijving. Wanneer u bezwaar maakt tegen (een deel van) de aanslag, ontslaat dit u niet van de verplichting om te betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, wordt het teveel betaalde bedrag verrekend of teruggestort. Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Dit dient u schriftelijk te doen.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Voor een extra afvalcontainer kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Het verzoek voor kwijtschelding moet u binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

Uw beschikking/aanslag in de berichtenbox MijnOverheid

Steeds meer overheidsinstanties gebruiken MijnOverheid. De Belastingdienst bijvoorbeeld, maar ook waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank, het Kadaster en gemeenten. Stapsgewijs komen steeds meer diensten en producten hier digitaal beschikbaar. De gemeente De Wolden verstuurt met ingang van 2019 voor het eerst WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke heffingen ook via MijnOverheid.

Degene die de WOZ-beschikking en aanslag toegestuurd krijg, kan deze ook in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen. Als u voor 29 januari 2019 hebt aangegeven dat u post digitaal wilt ontvangen, dan wordt de WOZ-beschikking/het aanslagbiljet 2019 per post én digitaal toegestuurd. Vanaf 2020 ontvangt u deze dan alleen digitaal.

Als u uw e-mailadres opgeeft in MijnOverheid, ontvangt u elke keer een melding als u een nieuw bericht in MijnOverheid heeft ontvangen.

Nog niet aangemeld voor berichtenbox MijnOverheid

Activeer in vier stappen uw account op de website van MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. Voor meer informatie over MijnOverheid kunt u terecht op www.mijn.overheid.nl.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie