Herstraatwerkzaamheden De Wolden (16-04-2019)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Herstraatwerkzaamheden De Wolden

Herstraatwerkzaamheden De Wolden (16-04-2019)

RSS

In opdracht van het college van B&W is Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde gestart met het uitvoeren van herstraatwerkzaamheden in gemeente De Wolden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klein onderhoud en groot onderhoud.

Klein onderhoud

Dit betreft het plaatselijk herstellen van straatwerk. Te denken valt hierbij aan het wegwerken van oneffenheden door bijvoorbeeld boomwortels. De werkzaamheden zijn zo kleinschalig waardoor er meestal geen stremming noodzakelijk is. In de periode maart tot oktober gaat een ploeg straatmakers de gemeente door om diverse reparaties uit te voeren.

Groot onderhoud

Dit betreft het aanpakken van grotere stukken van wegen en paden. Hierbij is het vaak noodzakelijk om een weg of pad geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer. Het gaat hierbij om onderstaande wegen en paden:

de Wijk, Dorpsstraat (fiets- en voetpad)

In de periode van 15 april tot en met 24 mei worden het voetpad en het fietspad langs de Dorpsstraat, tussen de Slenkenweg en de Oosterakker volledig herstraat. Eerst wordt het fietspad herstraat en daarna het voetpad. Fietsers en voetgangers maken in deze periode dus gebruik van hetzelfde pad.

de Wijk, Burg. D.l.S. Briëtweg (voetpad)

In de periode van 6 mei tot en met 14 juni wordt het asfalt van het voetpad tussen de Vijverweg en de Molenstraat vervangen door een voetpad van betontegels.

Ruinen, Ruinerweide (rijbaan)

In de periode van 6 mei tot en met 2 augustus wordt de Ruinerweide vanaf Koekangerveldweg tot de waterlossing na Ruinerweide 20 volledig herstraat. Hierbij wordt ook de bestaande fundering van zand vervangen door een fundering van puingranulaat. Ook worden op diverse plekken de bermen verstevigd door grasbetonstenen. De Ruinerweide is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Koekange, Kerklaan en Prinses Margrietlaan (voetpad)

In de periode van 19 augustus tot en met 18 oktober wordt het asfalt van het voetpad langs de Kerklaan, tussen De Wilgen en de Dorpsstraat, vervangen door een voetpad van betontegels. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd aan de voetpaden langs de Prinses Margrietlaan, tussen de Kerklaan en CBS Prins Johan Friso. De WMD gaat gelijktijdig de waterleiding langs de genoemde voetpaden vervangen.

Koekange, Weerwilleweg (rijbaan)

In de periode van 19 augustus tot en met 18 oktober wordt het straatwerk ter plaatse van het bebouwde kombord herstraat. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden aan de voetpaden langs de Kerklaan en de Prinses Margrietlaan.

de Wijk, Wiltenweg (rijbaan)

In de periode van 19 augustus tot en met 4 oktober wordt de rijbaan van de Wiltenweg, van Dorpsstraat tot en met de Beatrixweg herstraat. In deze periode is de Wiltenweg gestremd voor het doorgaande verkeer. De start van de werkzaamheden is gelijk na het gereedkomen van de werkzaamheden aan de Parkweg en omgeving (Beatrixweg, Briëtweg etc).

Zuidwolde, Noorder Esweg (rijbaan)

In de periode van 30 september tot en met 15 november zal de rijbaan van de Noorder Esweg worden herstraat vanaf de Raadhuisstraat tot het gebouw van FTC aan de Bernhardlaan. De Noorder Esweg is in deze periode gestremd voor het doorgaande verkeer.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via dewolden.nl worden wijzigingen aangegeven. Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV via telefoonnummer 0528-373164 of René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via telefoonnummer 14 0528.