Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 (12-07-2017)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022

Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 (12-07-2017)

RSS

Het college van b&w heeft het ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 13 juli 2017 ligt het beleidsplan ter inzage. Tot en met donderdag 14 september 2017 kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Het Economisch Actieplan op hoofdlijnen

Het actieplan geeft richting aan de inzet van de gemeente om de lokale economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Het plan heeft een aantal algemene speerpunten gericht op ‘dienstverlening’, ‘regelgeving en beleid’ en ‘netwerkbeheer en promotie’. En daarnaast zijn er specifieke speerpunten voor versterking van de detailhandel, de agrarische sector en de sector toerisme en recreatie.

Samen met betrokkenen

Het Economisch Actieplan is tot stand gekomen met inbreng van ondernemers, inwoners en ondernemersorganisaties. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is overlegd met betrokkenen.

Meer informatie

Het ontwerp Economisch Actieplan 2018-2022 is digitaal beschikbaar op beleidsstukken voor bedrijven. Een papieren versie van het plan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 september 2017 suggesties en/of opmerkingen indienen bij gemeente De Wolden.