Kadernota De Wolden 2018: 4,8 miljoen euro aan investeringen (16-05-2017)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Kadernota De Wolden 2018: 4,8 miljoen euro aan investeringen

Kadernota De Wolden 2018: 4,8 miljoen euro aan investeringen (16-05-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 06-07-2017.

Er is nog een jaar te gaan in de huidige raadsperiode van gemeente De Wolden. Het collegeprogramma is nagenoeg gerealiseerd. Dat schrijven burgemeester en wethouders van De Wolden in hun Kadernota 2018. "We zijn daar trots op. Maar het betekent niet dat er het komende jaar geen nieuwe zaken meer worden opgepakt", aldus het college.

De kadernota vormt de basis voor het opstellen van de programmabegroting. Ook laat de nota zien hoe de gemeente er financieel voorstaat. Voor de komende jaren tot en met 2021 ziet het er gunstig uit. De begrotingen zijn sluitend met een voordelig saldo.

Initiatiefrijk De Wolden

"Er zijn veel initiatieven die vanuit de Woldiger samenleving ontstaan en waar het college oog voor heeft. Samen met de raad zien wij het als een uitdaging om ook daarmee aan de slag te gaan", schrijft het college. Zo zijn met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ruim veertig projecten ondersteund. Hiervoor heeft de raad tot nu toe 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor 2018 vraagt het college nog eens 250.000 euro. Het college wil bezien of er bij de samenstelling van de meerjarenbegroting ook voor de jaren na 2018 structureel budget vrijgemaakt kan worden.

Investeringen

Het college stelt voor om in 2018 voor 4,8 miljoen euro te investeren in tal van verschillende projecten. Het gaat onder meer om de toegankelijkheid van de Hoofdstraat in Zuidwolde, een fietspad langs de Ruinerweg in Echten, een glow-in-the-dark-belevingsfietspad en de aanleg van een kunstgrasveld in Koekange. De grootste investering is die in de sporthal en de gymzaal in Zuidwolde. Dat gaat om 2,3 miljoen euro. De sporthal en de gymzaal zijn oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is sprake van een hoog energieverbruik, veel storingen in kachels en douches en lekkende daken.

Renovatie en nieuwbouw

Het college vraagt de raad een besluit te nemen over renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal. Maar een alternatief zou volgens het college renovatie van beide gebouwen kunnen zijn. Dat zou 1,3 miljoen euro kosten. En een andere optie is nieuwbouw van een sporthal waarin de huidige activiteiten van beide gebouwen ondergebracht kunnen worden. Dat zou een investering van 4,6 miljoen euro vergen. Het college stelt voor om het plan voor renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal verder uit te werken en een concreet voorstel aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de begroting eind dit jaar.

Woonlasten

In het collegeprogramma staat dat de gemeente terughoudend omgaat met verhoging van belastingen, leges en heffingen. Het college streeft ernaar de woonlastenstijging neutraal te houden.

Dialoogbijeenkomst

De gemeenteraad houdt donderdag 8 juni een dialoogbijeenkomst over de Kadernota 2018, waarin overleg wordt gevoerd met de Woldiger samenleving. De bijeenkomst in het gemeentehuis begint om 19.30 uur. De raad debatteert donderdag 22 juni in eerste termijn over de nota. Dan houden de fracties ook hun algemene beschouwingen en geeft het college een reactie. Het raadsdebat begint om 13.30 uur. Op donderdag 6 juli is de verdere behandeling in tweede termijn en neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2018. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.