Klanten staan centraal in klantarena (16-04-2019)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Klanten staan centraal in klantarena

Klanten staan centraal in klantarena (16-04-2019)

RSS

Gemeenten De Wolden en Hoogeveen werken aan het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners. Dit gebeurt steeds meer samen met inwoners. Niet de gemeente bedenkt wat goed voor haar inwoners is, maar de inwoner geeft als ervaringsdeskundige aan wat verbeterd kan worden en wat de wensen en behoeften zijn.

In de arena

Een van de diensten die beide gemeenten momenteel onder de loep nemen is verhuizen. Gezamenlijk verwerken ze 5.500 verhuizingen per jaar. Twaalf inwoners die de afgelopen drie maanden verhuisd zijn binnen de gemeente of naar de gemeente toe, werden uitgenodigd om deel te nemen aan een ‘klantarena’. Hierin staan inwoners letterlijk centraal. De groep inwoners werd uitgenodigd om zitting te nemen rondom een tafel. Daar omheen is een ring waar de medewerkers van de gemeente zitten. De inwoners vertellen over hun ervaringen met het doorgeven van een verhuizing aan de gemeente. De medewerkers luisteren en stellen verduidelijkende vragen.

Het grootste knelpunt dat werd benoemd is de diversiteit in snelheid per klant. Waar de ene inwoner kon rekenen op een snelle afhandeling, moest de ander een aantal weken wachten, voordat zijn verhuizing naar het nieuwe adres geregistreerd en bevestigd was.

Ervaringen

De avond werd positief afgesloten. Al met al waardeerde de groep hun ervaring met de verhuisdienst van de gemeenten met een 7,3. De arena leverde concrete verbeterpunten op waar direct aan gewerkt kan worden. En vanuit de inwoners werd het heel positief ervaren. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat je zo wordt uitgenodigd om mee te denken door een gemeente.”

Op hun beurt waren beide gemeenten aangenaam verrast over de tijdsinvestering en constructieve bijdrage van de aanwezige inwoners. “Wij waarderen het bijzonder dat zij een avond vrij maken om ons hierover mee te denken.”

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie