Regelingen voor inwoners met een laag inkomen (07-05-2019)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Regelingen voor inwoners met een laag inkomen

Regelingen voor inwoners met een laag inkomen (07-05-2019)

RSS

Gemeente De Wolden heeft de volgende regelingen voor inwoners met een laag inkomen:

kindpakket;
regeling meerkosten;
collectieve ziektekostenverzekering;
sociaal participatiefonds;
duurzame gebruiksgoederen;
bijzondere bijstand;
kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Hieronder staat een korte beschrijving van de regelingen. De bedragen van de inkomensgrenzen en eventuele vermogensgrenzen staan in de tabel. Er kunnen per regeling nog speciale voorwaarden gelden. Vraag dit na als u denkt in aanmerking te komen.

1. Kindpakket
Voor kinderen tot 18 jaar zijn diverse verstrekkingen mogelijk, zoals een fiets, kledingcheques, smartphone, zwemlessen, zwemabonnement, speel-o-theek, schoolkosten, computer. Inkomensgrens 120%.

2. Regeling meerkosten
Dit is een financiële compensatie als u door een chronische ziekte of beperking of handicap extra kosten moet maken. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450 per persoon per kalenderjaar. Inkomensgrens 120%.

3. Collectieve ziektekostenverzekering
U kunt via de gemeente een verzekering met aanvullende pakketten bij het Zilveren Kruis afsluiten. Het goedkoopste pakket kost € 145,45 per maand. Hiervan betaalt de gemeente € 10 per maand. Inkomensgrens 120%.

4. Sociaal Participatiefonds
Voor de kosten van bijvoorbeeld sport, cultuur, abonnement op een krant, bladen of telefoon. Bedrag per jaar voor bijvoorbeeld een alleenstaande € 382. Voor twee partners met 2 kinderen € 722 per jaar. Inkomensgrens 110%. Er geldt ook een vermogensgrens.

5. Duurzame gebruiksgoederen
Voor een wasmachine, koelkast, tv of kooktoestel kunt u bijzondere bijstand krijgen. Bijvoorbeeld voor een wasmachine maximaal € 399. De gemeente hanteert de afschrijftermijnen en prijzen van het Nibud. Inkomensgrens 110%. Vermogensgrens.

6. Bijzondere bijstand
Heeft u bijzondere noodzakelijke kosten, dan is het mogelijk hiervoor bijzondere bijstand te krijgen. Bijvoorbeeld: voor reiskosten, maaltijdvoorziening voor ouderen en zorgbehoeftigen en voor rechtsbijstand. Ook als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, kunt u naar draagkracht voor de bijzondere kosten gedeeltelijk bijstand krijgen. Vermogensgrens.

7. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding is mogelijk voor particulieren voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast vraagt u tegelijk ook kwijtschelding aan voor de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag. De aanslagen hiervoor ontvangt u van het waterschap (GBLT). Inkomensgrens 100%. Vermogen en banksaldo van de betaalrekening worden zeer beperkt vrijgelaten.

Inkomens- en vermogensgrenzen

U kunt recht hebben op een regeling als uw inkomen lager is dan de grens die voor die regeling geldt. Waar voor een regeling een vermogensgrens is, moet ook uw vermogen lager zijn dan een bepaald bedrag.

In de tabel staan bedragen van inkomens- of vermogensgrenzen. Voor personen jonger dan 21 jaar gelden lagere inkomensbedragen. Voor personen met AOW, die zelfstandig wonen, zijn de inkomensbedragen hoger.

Alleenstaande

Alleenstaande ouder

Echtpaar / samenwonenden

Inkomensgrens 110%

€ 1.071,70

€ 1.071,70

€ 1.531,-

Inkomensgrens 120%

€ 1.169,12

€ 1.169,12

 € 1.670,18

Vermogensgrens

€ 6.120,-

€ 12.240,-

€ 12.240,-

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk op deze site bij ‘minimabeleid en schuldhulpverlening’. Voor mondelinge informatie of voor het aanvragen van de minimaregelingen belt u met gemeente De Wolden, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 via telefoonnummer 14 0528.

Wilt u hulp bij het aanvragen?

Bel of mail met het Informatiepunt Geldzaken De Wolden of bezoek de website: