Veel energie tijdens Dialoogavond duurzaamheid (05-12-2018)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Veel energie tijdens Dialoogavond duurzaamheid

Veel energie tijdens Dialoogavond duurzaamheid (05-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 19-12-2018.

Op 15 november vond in het dorpshuis De Bastogne in Ansen de Dialoogavond duurzaamheid van de gemeenteraad plaats. Tijdens deze avond ging de gemeenteraad van De Wolden in gesprek met inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en initiatieven over duurzaamheid in de gemeente. Met bijna 80 deelnemers was het een zeer geslaagde opkomst.

De gemeente wil volop inzetten op het verduurzamen van de woningvoorraad en bebouwde omgeving, om de CO2 uitstoot te verminderen en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. De gemeenteraad wilde graag weten in hoeverre inwoners hier al zelf mee aan de slag zijn? Wordt de eigen woning nu al ‘verduurzaamd’? En wat hebben ze van de gemeente nodig?

Wat doet u om te verduurzamen?

De avond startte met een interactieve quiz waaraan de deelnemers met hun smartphone mee konden doen. Eén van de vragen was: “Welke duurzame maatregel hebt u zelf al kunnen nemen?” Een aantal deelnemers gaf aan nog geen maatregelen te hebben getroffen. De raad wilde graag horen welke belemmeringen er zijn waarom men (nog) geen maatregelen getroffen heeft. Er werd aangegeven dat het voor bijvoorbeeld monumenteigenaren best moeilijk is om de woning te verduurzamen. Zonnepanelen mogen niet altijd op het dak en het isoleren van de muren wil om diverse redenen ook niet altijd. Vanuit de zaal werd geopperd om dan eens te kijken bij een Postcoderoos project, je krijgt dan niet zelf zonnepanelen op het dak, maar legt ze gezamenlijk bij een ander op het dak (vaak op een grote schuur).

Groen Doen!

Ook werden er ter illustratie drie filmpjes getoond waarbij inwoners en een lokaal initiatief aangaven wat zij op het gebied van duurzaamheid doen. Deze filmpjes zijn de eerste van een duurzame reeks over welke maatregelen je kan nemen en hoe je kan ‘Groen Doen!’ Zo waren er voorbeelden van zonnepanelen op het dak, een warmtepomp om geen gasaansluiting meer te hebben en een waterbesparende douchekop zonder gasaansluiting.

De volgende organisaties/mensen werden kort geïnterviewd: De lokale energiecoöperatie Reestdal Energie, het Drents Energieloket, EnergiekAnsen, de gemeentelijke Energieregisseur, de Energiewerkplaats en Samen Energie Neutraal. Ook agrariër Geert Lindenhols was aanwezig en gaf aan wat hij allemaal doet binnen zijn bedrijf rondom duurzaamheid. Energieleverancier Rendo gaf een presentatie over de mogelijkheden van biogas. De deelnemers en raadsleden konden de sprekers het hemd van het lijf vragen.

Gemeente geeft voorbeeld

Er werd aangegeven dat het goed is om vooral in te zetten op biogas en het verminderen van het gasverbruik, door bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen. Ook de gemeente moet zelf meer stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, immers een goed voorbeeld doet volgen en kan inwoners inspireren. Het inzetten op draagvlak door het opstellen van eigen dorpsvisies waarin energie besparen centraal staat, werd ook onderstreept. Op deze manier wordt het ook een gezamenlijk uitgangspunt van de inwoners.

Er zijn veel lokale initiatieven, hier zou een taak kunnen liggen voor de Energieregisseur van de gemeente om daar meer inzicht op te geven en als wegwijzer te fungeren. Wie doet wat en waarom. Het belang van het samen doen werd ook veelvuldig genoemd. Zorg als gemeente voor geld voor de praktische uitvoering, zodat er niet alleen over gepraat wordt maar zet het doen centraal.

Het was een energieke avond waar veel ervaringen over en weer werden uitgewisseld. De gemeenteraad gaat met de inbreng die deze avond is meegegeven, begin 2019 een debatavond organiseren om wellicht het gemeentelijke beleid aan te passen.