Werkzaamheden op begraafplaats Zuidwolde starten in oktober (12-09-2018)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Werkzaamheden op begraafplaats Zuidwolde starten in oktober

Werkzaamheden op begraafplaats Zuidwolde starten in oktober (12-09-2018)

RSS

Vanaf 1 oktober werkt de gemeente aan de herinrichting van een deel van de begraafplaats in Zuidwolde. Op de plattegrond kunt u zien om welk gedeelte van de begraafplaats het gaat (vak K). De graven in dit vak worden geruimd. Daarna wordt het vak opnieuw ingericht om te kunnen begraven.

Zorgvuldig voorbereid

In maart 2017 heeft de gemeente bekend gemaakt het voornemen te hebben deze aanpassingen te doen. Door bordjes op de begraafplaats en met diverse berichten via verschillende media is geprobeerd zoveel mogelijk nabestaanden te vinden en ze de mogelijkheid te geven om te reageren.

Waardige uitstraling

De werkzaamheden worden aan het zicht onttrokken. Opgegraven resten krijgen een plaats in een verzamelgraf op de begraafplaats. Daarna wordt het vak weer klaar gemaakt om te kunnen begraven. Waarschijnlijk gebeurt dit vanaf 2025. De aanpassingen gebeuren nu al om ervoor te zorgen dat ook dit gedeelte van de begraafplaats een waardige uitstraling heeft als er weer begraven wordt.