Wie verdient een Mantelzorgcompliment? (19-11-2018)

Home > Direct regelen > Nieuwsberichten > Wie verdient een Mantelzorgcompliment?

Wie verdient een Mantelzorgcompliment? (19-11-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 19-12-2018.

Ook in De Wolden hebben we veel mensen die zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar! En soms verdienen zij een extraatje. Daarom kunnen mensen die mantelzorg ontvangen, het ‘Mantelzorgcompliment’ aanvragen. Wie in aanmerking komt, ontvangt € 300,- voor een cadeau aan de mantelzorger.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Mantelzorgcompliment, gelden de volgende regels:

  • De mantelzorger moet een directe relatie hebben met de zorgvrager, bijvoorbeeld uw partner, kind, familie, buur of vriend.
  • Er wordt door de mantelzorger meer dan acht uur per week zorg verleend.
  • Het gaat om langdurige onbetaalde zorg (minimaal drie maanden).
  • Per zorgvrager kan er één Mantelzorgcompliment aangevraagd worden.

Mantelzorg
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn/haar directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus die mensen, die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag en kunnen hier niet zo maar mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Mantelzorgcompliment en de voorwaarden die hier voor gelden, kunnen zorgvragers contact opnemen met Cetrin Snippe van Stichting Welzijn De Wolden via telefoonnummer 0528-378686.