Achternaam kind kiezen

Home > Direct regelen > Achternaam kind kiezen

Achternaam kind kiezen

 • Wat is het?

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen.

  Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

  Naamskeuze bij huwelijk

  Het is mogelijk om op een gemaakte naamskeuze terug te komen. Op grond van artikel 1:5 lid 2 BW kunnen ouders ter gelegenheid van de voltrekking van hun huwelijk of van de registratie van hun partnerschap alsnog verklaren dat hun kind voortaan de geslachtsnaam van de andere ouder zal hebben. Hiertoe dient dan een akte van naamskeuze te worden opgemaakt.

  Deze naamskeuze is slechts voorbehouden aan kinderen die zijn erkend. De kinderen die nadien in diezelfde relatie worden geboren verkrijgen diezelfde geslachtsnaam. Daarbij moet worden opgemerkt dat een akte van naamskeuze slechts kan worden opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand en niet door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Hoe werkt het?

  Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

  Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

  Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
  • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

  Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

  Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.

  Gezin van twee mannen

  Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

 • Wat moet ik meenemen?

  Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast.