Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Home > Direct regelen > Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

  U kunt een afschrift of uittreksel van een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte alleen aanvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

  Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat beperkte informatie uit de akte.

  Direct online aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een uittreksel van het geboorteregister (geboorteakte) aan het loket van uw geboortegemeente verkrijgen. In de gemeente De Wolden kunt u het ook aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Dat geldt ook voor de andere afschriften (huwelijk, in de gemeente waar uw huwelijk heeft plaatsgevonden, etc.). U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. Een derde mogelijkheid is het uittreksel schriftelijk aan te vragen.

  Persoonlijk afhalen

  U kunt zelf op vertoon van een geldig legitimatiebewijs het uittreksel van het geboorteregister afhalen bij het loket Burgerzaken van uw geboortegemeente. Het uittreksel van het geboorteregister is klaar terwijl u wacht. Wanneer u het uittreksel digitaal aanvraagt zal het uittreksel toegezonden worden.

  Machtigen

  U kunt iemand machtigen om voor u een uittreksel van het geboorteregister (geboorteakte) af te halen bij het loket Burgerzaken van uw geboortegemeente. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Het uittreksel van het geboorteregister is klaar terwijl uw gemachtigde wacht.

  Schriftelijke aanvraag

  De aanvraag kunt u richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboorteplaats.

  N.B. bij uittreksels uit andere registers (overlijdensakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en dergelijke) moet u naar de gemeente waar het feit is geregistreerd.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

  Iemand anders machtigen

  De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • Aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.
 • Wat kost het?

  Uittreksel burgerlijke stand Tarief 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder uittreksels burgerlijke stand) € 13,40