Automatische incasso, machtiging

Home > Direct regelen > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  De gemeentelijke belastingen kunt u onder vermelding van het aanslagnummer overmaken op bankrekeningnummer NL05 BNGH 028.50.79.190 t.n.v. gemeente De Wolden (BIC-code: BNGHNL2G). Wilt u uw financiĆ«le administratie tot het noodzakelijke minimum beperken? Dan kunt u gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen.

  Een automatische incasso is een machtiging waarmee de gemeente de gemeentelijke belastingen kan afschrijven in meerdere termijnen bij een belastingplichtige. Aan het einde van iedere kalendermaand schrijft de gemeente een deel van de belasting af van uw rekening tot de gehele aanslag is voldaan. Het betreft een doorlopende machtiging.

  Bij automatische incasso gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

  Belastingsoort Afschrijvingstermijnen

  de gecombineerde belastingaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht)

  10
  Indien de aanslag een latere dagtekening heeft, gebeurt dit in minder termijnen
  met een minimum van
  3
  Forensenbelasting 4
  Toeristenbelasting (voorlopige aanslagen) 4
  Toeristenbelasting (definitieve aanslag van vorig jaar) 1

 • Wat moet ik doen?

  Digitaal aanvragen?
  De machtiging kunt u digitaal aanvragen via onderstaand formulier. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig. Indien u niet over een DigiD inlogcode beschikt kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Door middel van het elektronisch formulier en het gebruik van DigiD doet u een rechtmatige aanvraag, die onmiddellijk in behandeling wordt genomen.

  Schriftelijke aanvragen?
  De machtigingskaart kunt u ook afhalen bij de Gemeentewinkel of opvragen bij de gemeente. Om de gemeente te kunnen machtigen kunt u gebruik maken van deze set machtigingskaarten. Deze bestaat uit 2 kaarten:

  • groene kaart: toestemming om mee te doen
  • rode kaart: om de machtiging geheel in te trekken.
 • Aanvragen

  Bij gemeente De Wolden kunt u inloggen met uw DigiD voor het gebruik van onderstaand formulier. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

 • Wat kost het?

  Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.