Begraven of cremeren

Home > Direct regelen > Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente De Wolden heeft vijf mooie gemeentelijke begraafplaatsen. Iedere begraafplaats heeft een eigen sfeer en karakter. Het betreft de volgende begraafplaatsen:

  • Zuidwolde (Meppelerweg)
  • De Wijk (Julianaweg)
  • Echten (Ruinerweg)
  • Ruinerwold (Blijdenstein)
  • Ruinen (oude deel aan de Kloosterstraat, nieuwe deel aan de Molenweg)

  Recht op een graf of urn

  Bij aangifte van overlijden kunt u voor maximaal 30 jaar het recht op een graf (urnengraf of urnennis) vastleggen. Voor verloop van deze termijn kunt u dit recht telkens met 10 jaar verlengen.  

  Rechten en plichten

  Als rechthebbende heeft u rechten en plichten. Belangrijkste recht is dat u bepaalt wie in een graf of nis begraven of bijgezet wordt. Belangrijkste verplichtingen zijn dat u hiervoor betaalt en verplicht bent het graf te onderhouden.

  Recht overdragen

  Het is mogelijk om het recht op een graf of urnennis over te dragen aan een ander. U kunt hiervoor het formulier 'verzoek tot aanwijzen rechthebbende' invullen en opsturen.

 • Wat kost het?

  Kosten van een graf of urn

  De kosten van een graf of urn zijn opgenomen in de verordening graf- en begraafrechten van de gemeente. Naast de kosten van aankoop moet u ook rekening houden met kosten voor het begraven of bijzetten. Bekijk de tarieven graf- en begraafrechten.

  Voor de aankoop van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een (urnen)graf ontvangt u een nota. Mogelijk loopt dit via de begrafenisondernemer. In dat geval sturen wij de nota naar de begrafenisondernemer.

 • Gemeentelijke regelgeving

 • Openbare documenten