Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Home > Direct regelen > Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding is mogelijk voor particulieren van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Daarnaast kunt u tegelijk met uw aanvraag om kwijtschelding van deze gemeentelijke lasten ook kwijtschelding aanvragen van de aanslagen voor de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag. Deze aanslagen ontvangt u van het waterschap (Lococensus-Tricijn).

  Ondernemers komen op grond van artikel 8 lid 1onder e van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niet in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Wat moet ik doen?

  Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier invullen of aanvragen bij de gemeente. Dien binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in.

  Formulier kwijtschelding 2017 invullen

  Het formulier "Kwijtschelding aanvragen formulier 2017" (pdf) kunt u openen, printen en invullen.

  Formulier per mail of per post opsturen

  U kunt het ingevulde formulier inscannen en samen met de bijlagen (welke nodig zijn voor de toetsing) mailen naar gemeente@dewolden.nl.

  U kunt het ingevulde formulier en de bijlagen ook uitprinten en via de post verzenden: Gemeente De Wolden, o.v.v. kwijtschelding 2017, postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

 • Openbare documenten