Belastingen en heffingen, teruggave

Home > Direct regelen > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u mogelijk de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen. Dit is met name aan de orde als u uit de gemeente vertrekt of bij iemand gaat inwonen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dit door aan de gemeente. Ook als u op kamers gaat wonen. Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

  Op basis van uw aangifte van verhuizing zal de gemeente nagaan of er een vermindering van de aan u opgelegde aanslag moet plaats vinden. Is dit het geval, dan ontvangt u een verminderingsaanslag.

 • Hoe werkt het?

  De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd.

  Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

  U vertrekt uit de gemeente

  Als u de gemeente verlaat, heeft u recht op (gedeeltelijke) ontheffing voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

  U verhuist binnen de gemeente

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden in principe niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt afgeweken als u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of als u bij iemand gaat inwonen.