Belastingen en heffingen, teruggave

Home > Direct regelen > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u mogelijk de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen. Dit is met name aan de orde als u uit de gemeente vertrekt of bij iemand gaat inwonen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dit dat dan door aan de gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meld u dan bij uw nieuwe gemeente. Op basis van uw aangifte van verhuizing zal de gemeente nagaan of er een vermindering van de aan u opgelegde aanslag moet plaats vinden. Is dit het geval dan ontvangt u een verminderingsaanslag.


   

 • Hoe werkt het?

  De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerende-zaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerende-zaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

  U vertrekt uit de gemeente:

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op (gedeeltelijke) ontheffing voor de

  Afvalstoffenheffing
  Rioolheffing

  U verhuist binnen de gemeente:

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt afgeweken indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.