Bijstand, uitkering

Home > Direct regelen > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Een bijstandsuitkering is een uitkering voor mensen die te weinig inkomsten hebben om van te leven en die geen recht (meer) hebben op andere inkomsten. De bijstand is een financieel vangnet en is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. De bijstandsuitkering bestaat uit een minimumbedrag dat maandelijks nodig is voor noodzakelijke kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering. Daarnaast krijgt u ook hulp bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

 • Hoe werkt het?

  Bent u jonger dan 27 jaar en wilt u een uitkering aanvragen? Dan kan je een bijstand voor jongeren aanvragen

  Bent u 27 jaar of ouder en wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dat kan via www.werk.nl. U hebt daarvoor DigiD nodig. Indien u niet over een DigiD beschikt kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Door middel van het elektronisch formulier en het gebruik van DigiD dient u een rechtmatige aanvraag in, die onmiddellijk in behandeling wordt genomen.

  Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld (of zoveel korter als mogelijk). Als het niet lukt om de bijstandsuitkering online aan te vragen, dan kunt u zich ook melden op het Werkplein, Dekkerplein 1 in Hoogeveen. Na uw melding en/of uw aanvraag moet u eerst deelnemen aan de Voorlichting Participatiewet. Deze voorlichtingsbijeenkomst vindt ook plaats op het Werkplein in Hoogeveen. 

  Bent u 50 jaar of ouder en na uw 50ste verjaardag werkloos geworden? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is. Lees meer informatie over de IOAW-uitkering

  In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. Hiervoor biedt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) mogelijkheden. Lees meer informatie over bijstand voor zefstandigen

  Voorwaarden

  • U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Aanvullende voorwaarden

  • U neemt aangeboden werk aan.
  • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
  • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
  • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
  • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
  • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
  • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
  • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Samen met uw werkcoach maakt u een plan van aanpak om betaald werk te vinden.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen.

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.020,00 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.040,00 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.800,00 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening. Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

  Hoogte uitkering 

  Het aantal personen in je huishouden bepaalt de hoogte van je uitkering. Als je met meer mensen in huis woont, kun je de kosten voor levensonderhoud delen en is jouw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders). Lees meer informatie over de bijstandsnormen

 • Wat moet ik meenemen?

  Wij hebben een aantal gegevens van u nodig. Dan kunnen we uw aanvraag goed beoordelen. Onder het kopje 'openbare documenten' vindt u een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

  Neemt u een kopie van deze gegevens mee naar uw afspraak met uw inkomensconsulent? Dan weet u zo snel mogelijk of u een uitkering krijgt of niet. U kunt ook originele stukken meenemen. Wij kunnen kopieën maken van uw stukken.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

 • Gemeentelijke regelgeving

 • Openbare documenten

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie