Bijstand, uitkering

Home > Direct regelen > Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur en voeding. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

  U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

  De aanvraag voor een uitkering kan digitaal worden ingediend via onderstaand formulier. U heeft daarvoor een DigiD nodig. Indien u niet over een DigiD beschikt kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Door middel van het elektronisch formulier en het gebruik van DigiD dient u een rechtmatige aanvraag in, die onmiddellijk in behandeling wordt genomen.  Na indiening van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld (of zoveel korter als mogelijk).

  De Participatiewet is een uitkering voor mensen die te weinig inkomsten hebben om van te leven en die geen recht (meer) hebben op andere inkomsten. De bijstand is een financieel vangnet en is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. De bijstandsuitkering bestaat uit een minimumbedrag dat maandelijks nodig is voor noodzakelijke kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt.

  Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

  Let op!

  Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zicht misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In bepaalde gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte.

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

  Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst aan voor bijstand. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

  Re-integratie naar werk

  Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan wordt dat voor u geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

  Eigen vermogen

  Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:
  Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.895 aan eigen vermogen hebben.
  Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.790 hebben.
  Hebt u meer dan € 49.700 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, met de benodigde originele bewijsstukken
  • bewijzen van het inkomen van u en uw eventuele partner en gezinsleden
  • bewijzen van de schulden van u en uw eventuele partner en gezinsleden
  • bankafschriften van de laatste maand van de spaarrekeningen en lopende rekeningen van u en uw eventuele partner en gezinsleden 

  Hebt u een eigen woning, dan moet u ook het volgende meenemen:

  • koopakte
  • hypotheekoverzicht met informatie over de schuldrest
  • polissen van de afgesloten verzekeringen

   

 • Aanvragen

  Op werk.nl kunt u een WW-uitkering of bijstandsuitkering aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Geen zicht op inkomensverbetering?

  Individuele inkomenstoeslag aanvragen

 • Gemeentelijke regelgeving

 • Openbare documenten