Bijstand, verandering doorgeven

Home > Direct regelen > Bijstand, verandering doorgeven

Bijstand, verandering doorgeven

 • Wat is het?

  Bij de toekenning van een bijstandsuitkering ontvangt u een wijzigingsformulier. Indien zich tijdens de bijstandsperiode een wijziging voordoet in uw situatie, dan vult u het wijzigingsformulier in. U stuurt vervolgens het ondertekende formulier naar gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA  Zuidwolde. U kunt het formulier ook scannen en vervolgens mailen naar ua@dewoldenhoogeveen.nl (graag beide zijden van het formulier scannen).

  Op het wijzigingsformulier kunt u informatie kwijt over bijvoorbeeld uw woon- en leefsituatie. Ook wanneer u gaat werken of een andere uitkering krijgt is het van belang dat u dit aan de gemeente doorgeeft. Het is van belang dat u het wijzigingsformulier volledig invult en ondertekent. Als u vragen heeft over het formulier of u weet niet precies hoe u moet antwoorden op een vraag kunt u contact opnemen met de gemeente (14-0528). Daar kan men u vertellen wat u het beste kunt doen. Zodra u een formulier heeft ingestuurd, ontvangt u van de gemeente een nieuw formulier.

 • Wat moet ik doen?

  U vult het formulier in en ondertekent het. Lever het formulier in binnen 7 dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan. Levert u het formulier niet in? Dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk stopzetten en uiteindelijk zelfs intrekken. Levert u het formulier te laat in? Dan kan de gemeente u een waarschuwing of boete geven.

  Bezwaar maken

  Besluit de gemeente u een boete te geven of uw uitkering stop te zetten of in te trekken? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt een wijzigingsformulier bij aanvang van een bijstandsuitkering. U vult het alleen in als er ook echt wijzigingen zijn. Zodra u een wijzigingsformulier heeft gebruikt, ontvangt u van de gemeente automatisch een nieuw formulier.