Bijstand voor jongeren aanvragen

Home > Direct regelen > Bijstand voor jongeren aanvragen

Bijstand voor jongeren aanvragen

 • Wat is het?

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Meld je dan bij je gemeente. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur bij het Werkplein aan het Dekkerplein 1 in Hoogeveen. Dit geldt ook voor inwoners van De Wolden. 

  Na je melding heb je eerst een zoektijd van 4 weken. In deze periode zoek je zelf actief naar werk of een opleiding. Je krijgt dan nog geen uitkering.

 • Wat moet ik doen?

  1. Meld je persoonlijk bij het Werkplein voor een bijstandsuitkering.
  2. Zoek ook in de zoektijd van vier weken actief naar betaald werk of een opleiding.
  3. Heb je binnen 4 weken betaald werk gevonden waarvan je kunt rondkomen? Dan hoef je je niet weer te melden en vervalt je aanvraag voor een bijstandsuitkering automatisch.
  4. Is het niet gelukt om binnen 4 weken een baan te vinden waar je van kunt rondkomen? Dan kun je een uitkering aanvragen. Je doet dat door je weer te melden bij de gemeente. In dit gesprek kijken we ook of je genoeg hebt gedaan om werk te vinden. Heb je dit niet gedaan? Dan kunnen we je tijdelijk een lagere uitkering geven.
  5. Na het opnieuw melden bij de gemeente krijg je een brief mee met de afspraak voor de voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over je rechten en plichten als je een bijstandsuitkering ontvangt.
  6. Na de voorlichtingsbijeenkomst krijg je een brief mee met de data van de vervolgafspraken (met een inkomensconsulent, een werkcoach en voor de taalmeter).

  Voorwaarden

  • Je bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • Je kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Je hebt in de zoektijd gezocht naar werk of een opleiding.
  • Je doet je best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is (je werkt dus mee aan arbeidsinschakeling).
  • Je accepteert het plan van aanpak van de gemeente.