Boom kappen

Home > Direct regelen > Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  In de gemeente De Wolden is vastgesteld voor welke bomen een kapvergunning vereist is. Deze staan vermeld in de lijst Waardevolle & Monumentale bomen.

  Een kapvergunning kunt u digitaal aanvragen via het omgevingsloket online. U heeft daarvoor een DigiD inlogcode nodig. Indien u niet over een DigiD inlogcode beschikt, kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Door middel van het elektronisch formulier en het gebruik van DigiD doet u een rechtmatige aanvraag, die wij onmiddellijk in behandeling nemen.

  Bomen die niet op de lijst voorkomen, kunnen zonder vergunning worden gekapt. Let wel op dat ook op basis van andere regelgeving een kapvergunning noodzakelijk kan zijn(bijvoorbeeld de Boswet). Dit kunt u nagaan op het LNVloket.

 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U heeft dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan heeft u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. 

 • Hoe werkt het?

  De waardevolle bomenlijst is samengesteld op basis van de volgende criteria:
  1. De leeftijd van de boom is minimaal 50 jaar en
  2. De boom heeft een levensverwachting van minimaal 20 jaar en
  3. De boom is zichtbaar vanaf de openbare weg en;
  4. De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig en geven de boom een goed beeld van de soorteigen groeivom.

  Daarnaast moeten de bomen ten minste één van de volgende specifieke kenmerken hebben:
  a. Beeldbepalend boomwaarde;
  b. Cultuurhistorische boomwaarde;
  c. Dendrologische boomwaarde(bedreigde boomsoorten).
   

 • Hoe lang duurt het?

  De Wolden is een groene gemeente. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom wordt het groene karakter sterk bepaald door bomen die voor een deel in particuliere tuinen of erven staan. Bomen zijn niet weg te denken uit het dorps- en plattelandsbeeld en vervullen daarbinnen een zeer wezenlijke rol.

  Om de aanwezigheid van bomen beheersbaar te houden, zijn er wettelijke regels van kracht die van toepassing zijn voor iedereen die boomeigenaar is of in de directe omgeving van bomen woont of verblijft. De eis van een kapvergunning kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

 • Wat kost het?

  Kapvergunning Tarief 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
  het verkrijgen van een vergunning tot het hakken, c.q. (periodiek) vellen, of rooien van een boom € 113,90
 • Aanvullende informatie

  Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

   

 • Openbare documenten

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie