Evenement organiseren

Home > Direct regelen > Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan hebt u in de meeste gevallen een evenementenvergunning van de gemeente nodig. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

  De vergunning of melding voor een evenement kan worden aangevraagd via de formulieren onder het kopje 'Openbare documenten'. Het is tevens mogelijk om met dit formulier andere zaken aan te vragen die te maken hebben met het evenement, zoals toestemming voor het aanbrengen van aankondigingsborden en spandoeken, afsluiting van wegen, dranghekken etc.
   

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 8 weken van tevoren.

  Als het om een groot evenement gaat dat u wilt organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg ? Dan vraagt u een evenementenvergunning minimaal 12 weken van tevoren aan.

  Een klein evenement zoals een straatfeest of barbecue hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Doe dit minimaal 5 werkdagen van tevoren.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Naam van de organisator
  • Naam van de contactpersoon tijdens het evenement
  • Omschrijving van activiteiten op het evenement
  • Datum en tijdstip van het evenement
  • Datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • Verwacht aantal bezoekers en deelnemers
  • Beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en verkeersregelaars
  • Of er straten afgesloten moeten worden
  • Verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
  • Wijze van stroomvoorziening van het evenement
  • Of u zwakalcoholische dranken schenkt
  • Tekening van het terrein of de route
  • Technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • Hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt of de vergunning voor het evenement kan worden verleend.

  Als een evenementenvergunning wordt verleend, dan verbindt de gemeente daaraan voorschriften. Deze voorschriften hebben tot doel om de eventuele hinder/overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. En zijn in het belang van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

 • Wat kost het?

  Vergunning Evenement Tarieven 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening , indien het betreft:
  een C-evenement € 159,00
  een A- of B-evenement € 22,80
 • Aanvullende informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Openbare documenten