Forensenbelasting

Home > Direct regelen > Forensenbelasting

Forensenbelasting

 • Wat is het?

  In bepaalde gevallen kan de gemeente u forensenbelasting opleggen. Dit kan als u een tweede woning in een andere gemeente hebt of als u een stacaravan hebt. Houdt u deze woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf of uw gezin beschikbaar, dan moet u misschien forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat.

 • Wat moet ik doen?

  Bent u het niet eens met de aanslag forensenbelasting? Maak dan binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar bij de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens:

  Vermeld in een bezwaarschrift in ieder geval:

  1. Uw naam en adres.
  2. Het adres van het betreffend (bedrijfs)pand of woning.
  3. De reden van uw bezwaar.
  4. Het nummer van de aanslag/beschikking waartegen u bezwaar maakt.
  5. Ondertekening

  Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar, Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde.

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift. Een beroepschrift moet u zenden naar:

  rechtbank Assen, per adres rechtbank Leeuwarden
  Sector bestuursrecht
  Postbus 1702
  8901 CA Leeuwarden
   

 • Wat kost het?

  Forensenbelasting Tarieven 2019
  Waarde
  minder dan € 50.000,-- € 190,00
  € 50.000,-- of meer, maar minder dan € 100.000,-- € 550,00
  € 100.000,-- of meer, maar minder dan € 150.000,-- € 650,00
  € 150.000,-- of meer, maar minder dan € 200.000,-- € 700,00
  € 200.000,-- of meer € 750,00