Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Direct regelen > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Bent u gehandicapt en kunt u daardoor zelfstandig niet meer dan 100 meter lopen? Dan kunt u bij de gemeentewinkel een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de overige lidstaten van de Europese Unie volgens de lokale regels voor het parkeren. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De GPK is een persoonsgebonden kaart die minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig is.

  Er zijn verschillende categorieën gehandicaptenparkeerkaarten. Welke kaart u krijgt, hangt af van uw situatie. De GPK wordt toegekend als:

  • bestuurderkaart (B) - U bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel.
  • passagierskaart (P) - U bent niet zelf bestuurder, maar afhankelijk van de hulp van een bestuurder.
  • kaart als bestuurder en passagier (B&P) - Een combinatie van bovenstaande twee kaarten is ook mogelijk.
  • instellingskaart (I) - U verblijft in een speciaal ingerichte zorginstelling. Als de instelling het vervoer verzorgt van mensen met een handicap, kan zij een instellingenkaart krijgen.

  Een indicatiearts van Zenit beoordeelt of u in aanmerking komt voor een GPK. Een GPK kan ook verstrekt worden op basis van een bestaand dossier en eventuele informatie bekend bij de afdeling WMO.

 • Wat moet ik doen?

  Een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt door de gemeente. Vraagt u voor het eerst een kaart aan, dan zal de ernst van uw handicap of aandoening waarschijnlijk onderzocht moeten worden door de indicatiearts van Zenit. Daarna adviseert de indicatiearts de gemeente over het al dan niet verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart. In het geval dat blijkt dat u niet voor een GPK in aanmerking komt, dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van de reeds betaalde kosten. U betaalt dus voor de aanvraag.

  Bij het onderzoek door de indicatiearts worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig; vaak wordt volstaan met het stellen van vragen. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem dan hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te onderbouwen. Bij verlenging van de kaart is meestal geen medisch onderzoek meer nodig.

  Wanneer de indicatiearts van oordeel is dat u in aanmerking komt voor een GPK, dan wordt de kaart bij de gemeentewinkel na het gesprek voor u klaargemaakt. Krijgt u een gehandicaptenparkeerkaart toegewezen, dan moet u die persoonlijk ophalen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart wanneer u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • U hebt een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
  • U hebt een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.
  • U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden.
 • Wat moet ik meenemen?

  Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten:

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • twee kleurenpasfoto's die voldoen aan de pasfoto-eisen
  • eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten
  • alle andere documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt
 • Wat kost het?

  Gehandicaptenparkeerkaart Tarief 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 47,40