Geregistreerd partnerschap

Home > Direct regelen > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Met een geregistreerd partnerschap hebt u bijna dezelfde rechten als mensen die getrouwd zijn. De voorwaarden, kosten en procedure zijn gelijk. Let op: niet alle landen in de wereld erkennen het geregistreerd partnerschap.

  Verschil met huwelijk 

  Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap:

  • Bij een huwelijk moet u elkaar het jawoord geven.  Een geregistreerd partnerschap komt tot stand door het plaatsen van de handtekening.
  • Om een geregistreerd partnerschap te beëindigen hoeft u niet naar de rechter. Dit kan overigens alleen als u het samen eens bent en geen minderjarige kinderen hebt. Om een huwelijk te ontbinden moet u altijd naar de rechter.
  • Tot 1 april 2014 was er ook nog een verschil bij het krijgen van kinderen. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide partners automatisch de ouder van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst nog erkennen. Sinds 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt .
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Indien u een ceremonie wenst of als aanvullende stukken uit het buitenland nodig zijn, adviseren wij u ruim voor de gewenste datum van het geregistreerd partnerschap de melding te doen.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar trouwen. Neven en nichten wel.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Wat moet ik meenemen?

  • het formulier “Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap” invullen en ondertekenen.
  • een geldig identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Ook dit kan zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  Nationaliteit buiten EU

  Heeft één van u twee de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en wilt u na uw geregistreerd partnerschap in Nederland gaan wonen? Dan moet u het formulier “Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht” invullen en ondertekenen voordat u de partnerschap kunt laten vastleggen.     

  In sommige gevallen extra stukken aanleveren

  De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zoekt uw gegevens op in de Basisregistratie Personen (BRP). Als niet alle gegevens erin staan, krijgt u het verzoek om aanvullende documenten te leveren. Welke documenten dat zijn, hangt af van wat er in de BRP ontbreekt.

  Documenten in een andere taal

  Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Ook kan legalisering nodig zijn. Bekijk hiervoor de website van de Rijksoverleid.

  Advies: informeer vooraf bij cluster Burgerzaken of aanvullende documenten nodig zijn.

 • Wat kost het?

  Geregistreerd Partnerschap Tarieven 2017
  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met   plechtigheid, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kosteloze tijdstippen,op:
  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag  € 491,00
  Met een toeslag voor de volgende zaken:
  indien er sprake is van een buitengewoon tijdstip als bedoeld in het "Reglement burgerlijke stand" €  92,70
  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
   een trouwboekje of partnerschapboekje €   28,00
  het beschikbaar stellen van een getuige bij een huwelijksvoltrekking, per getuige €   24,00
  het verstrekken van een verklaring huwelijksbevoegdheid  €  22,90
 • Aanvullende informatie

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerde partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

  Meer informatie bekijkt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Openbare documenten