Geregistreerd partnerschap

Home > Direct regelen > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Met een geregistreerd partnerschap hebt u dezelfde rechten en plichten als mensen die getrouwd zijn. De voorwaarden, kosten en procedure zijn gelijk. Let op: niet alle landen in de wereld erkennen het geregistreerd partnerschap.

  Verschil met een huwelijk 

  Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap:

  • Bij een huwelijk moet u elkaar het jawoord geven. Een geregistreerd partnerschap komt tot stand door het plaatsen van de handtekening.
  • Om een geregistreerd partnerschap te beëindigen hoeft u niet naar de rechter. Dit kan overigens alleen als u het samen eens bent en geen minderjarige kinderen hebt. Om een huwelijk te ontbinden moet u altijd naar de rechter.
 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Als u een ceremonie wilt of als aanvullende stukken uit het buitenland nodig zijn, adviseren wij u ruim voor de gewenste datum van het geregistreerd partnerschap de melding te doen. Het formulier voor de 'Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap' treft u aan onder het kopje Openbare documenten.

  Wat moet ik meenemen of toesturen?

  • het formulier “Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap” invullen en ondertekenen.
  • Als u de melding persoonlijk inlevert: een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van u beiden.                                              
  • Als u de melding toestuurt: een kopie van uw legitimatiebewijzen. U moet later uw legitimatiebewijzen tonen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) die uw huwelijk voltrekt.
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Ook dit kan zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

  Nationaliteit buiten EU

  Heeft één van u twee de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en wilt u na uw geregistreerd partnerschap in Nederland gaan wonen? Dan moet u het formulier 'Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap en verblijfsrecht' invullen en ondertekenen voordat u de partnerschap kunt laten vastleggen. U treft de formulieren aan onder het kopje Openbare documenten.     

  In sommige gevallen extra stukken aanleveren

  De ambtenaar van de Burgerlijke Stand zoekt uw gegevens op in de Basisregistratie Personen (BRP). Als niet alle gegevens erin staan, krijgt u het verzoek om aanvullende documenten te leveren. Welke documenten dat zijn, hangt af van wat er in de BRP ontbreekt.

  Documenten in een andere taal

  Als uw documenten niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u deze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Ook kan legalisering nodig zijn. Bekijk hiervoor de website van de Rijksoverheid.

  Advies: informeer vooraf bij de afdeling Burgerzaken of aanvullende documenten nodig zijn.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan. Neven en nichten wel.
  • U mag niet gedwongen worden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Gemeenschap van goederen

  Let op: met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de regels over het aangaan van een geregistreerd partnerschap (of trouwen) in gemeenschap van goederen. Lees de gewijzigde regels.

 • Wat kost het?

  Geregistreerd Partnerschap Tarieven 2019
  Het tarief bedraagt voor de registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met  plechtigheid op maandag t/m zaterdag van 9.00 t/m 20.00 uur   € 520,90
  Met een toeslag voor de volgende zaken:
  Wanneer de plechtigheid op zaterdag tussen 18.00 en 20.00 uur plaatsvindt, betaalt u een toeslag van: €  98,35
  Het tarief bedraagt voor de registratie van een partnerschap met een eenvoudige plechtigheid* (uitleg onder tabel) € 155,00
  Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
  een trouwboekje of partnerschapsboekje €   29,60
  het beschikbaar stellen van een getuige bij een huwelijksvoltrekking, per getuige €   25,45
  het verstrekken van een verklaring huwelijksbevoegdheid €  23,60

  Gratis een geregistreerd partnerschap

  Let op: als tenminste 1 partner in gemeente De Wolden woont, kunt u gratis uw partnerschap registreren op het gemeentehuis. U kunt gratis een geregistreerd partnerschap aangaan op maandag om 9.00 uur en om 9.15 uur op het gemeentehuis in een kleine spreekkamer, geschikt voor 6 personen. Alleen de handtekeningen hoeven geplaatst te worden onder de akte. Er wordt geen ceremonie gegeven. De totale tijdsduur is ongeveer 5 minuten. 

  Eenvoudige plechtigheid* geregistreerd partnerschap

  U kunt ook kiezen voor een eenvoudige plechtigheid op maandag- en dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis in een vergaderruimte, geschikt voor 14 personen. Er zal een korte ceremonie plaatsvinden van hooguit 20 minuten.

 • Aanvullende informatie

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerde partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

  Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Openbare documenten