Graafmelding

Home > Direct regelen > Graafmelding

Graafmelding

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen.

  U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. U doet de melding bij het Kadaster.

 • Wat moet ik doen?

  De informatie uit het Kadaster vraagt u op door een graafmelding te doen via Klic-online. U kunt de graafmelding alleen doen als u zich elektronisch bij het Kadaster hebt aangemeld via www.kadaster.nl/klic. Doe de melding uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van de graafwerkzaamheden.

 • Hoe werkt het?

  Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. Deze informatie hebt u, de uitvoerder van het graven (ook wel grondroerder genoemd), nodig bij het graven. De informatie moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

  U moet een graafmelding doen onder de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarbinnen de graaflocatie zich bevindt.
  • U graaft dieper dan een halve meter.
 • Hoe lang duurt het?

  Het proces van informatie-uitwisseling wordt beschreven in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Deze is verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten.