Grondverzet en bodemkwaliteit

Home > Direct regelen > Grondverzet en bodemkwaliteit

Grondverzet en bodemkwaliteit

 • Wat is het?

  Het verplaatsen of hergebruiken van grond wordt grondverzet genoemd. Voor grondverzet geldt in veel gevallen een meldplicht volgens het Besluit bodemkwaliteit.

  Wanneer u met eigen middelen grond verzet hoeft u geen melding te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit is bijvoorbeeld als u bij de bouw van een erker 3 m3 grond vrij krijgt en deze grond zelf afzet (hergebruikt of afvoert naar een grondbank). U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond. Wanneer een bedrijf grond gaat verzetten dan moet er bij meer dan 50 m3 een melding gedaan worden. Ook wanneer dit bedrijf grond verzet voor een particulier.

 • Wat moet ik doen?

  Het melden van grondverzet moet gedaan worden door het bedrijf dat de grond (voor u) verzet. Dit kan de loonwerker of aannemer zijn, maar ook de grondbank waar u grond heeft aangekocht. De melding moet gedaan worden via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit meldpunt is te vinden op www.meldgrond.nl. Op de website www.meldgrond.nl vindt u ook meer informatie over de meldingsverplichtingen.

  Bij de melding moet informatie worden gegeven over de kwaliteit van de grond die verzet gaat worden en de kwaliteit en functie van de plaats waar de grond wordt heen gebracht. De kwaliteit moet met elkaar en de functie in overeenstemming zijn. De kwaliteit van de grond wordt bepaald met een partijkeuring, maar in sommige gevallen kunt u ook gebruik maken van onze bodemkwaliteitskaart.

  Bodemkwaliteitskaart

  De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) van een gebied is weergegeven. De kaart is ingedeeld in bodemkwaliteitszones. Binnen de zones is de gemiddelde kwaliteit vergelijkbaar terwijl er tussen de zones een verschil in kwaliteit kan bestaan. De bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het hergebruiken van vrijkomende grond (grondverzet). De bodemkwaliteitskaart bestaat uit 3 kaartlagen, de bodemfunctieklassekaart, de ontgravingskaart en de toepassingskaart.

  Nota bodembeheer

  In de nota bodembeheer is beschreven welke regels gelden voor grondverzet met gebruik van de bodemkwaliteitskaart. De gemeente De Wolden volgt grotendeels het generieke (landelijke) beleid voor het toepassen van grond, bouwstoffen en baggerspecie. Alleen voor de hoeveelheid bodemvreemd materiaal die in een partij grond aanwezig mag zijn heeft de gemeente strengere eisen opgesteld. Maximaal 10% bijmenging is toegestaan bij gebruik van de bodemkwaliteitskaart. Bij een grotere hoeveelheid bodemvreemd materiaal mag de bodemkwaliteitskaart niet als bewijsmiddel voor de kwaliteit worden gebruikt. Er moet in dat geval een partijkeuring worden uitgevoerd om de kwaliteit van de partij grond vast te stellen.

  Bodemkwaliteitskaart Drenthe

  De gemeente De Wolden maakt gebruik van de mogelijkheid een groter beheersgebied dan de eigen gemeente aan te wijzen. Hierdoor is het mogelijk om grond te verzetten tussen de volgende gemeenten met de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel: Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

  Bodemkwaliteitskaart regio IJsselland

  Daarnaast werkt gemeente De Wolden met de bodemkwaliteitskaart van de regio IJsselland als bewijsmiddel voor bodemkwaliteit. Dit maakt grondtransport vanuit bijvoorbeeld de buurgemeenten Hardenberg en Staphorst eenvoudiger en goedkoper.

  Wij raden u aan voordat u plannen gaat maken voor het verzetten van grond eerst contact op te nemen met de gemeente waar de grond naar toe gaat. In een kort telefoongesprek kan voor u duidelijk worden of de bodemkwaliteitskaart gebruikt mag worden.

 • Openbare documenten