Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Home > Direct regelen > Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Wat is het?

  Aanleg van ondergrondse leidingen op gemeentegrond.

 • Wat moet ik doen?

  Voor ondergrondse leidingen geldt het volgende:

  • Vraag toestemming aan de eigenaar (gemeente).
  • Meld de aanleg van ondergrondse werken in openbaar gebied bij het Kadaster.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  • Voor de plaatsing van nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject (dus reeds voorkomend in het bestemmingsplan) is een omgevingsvergunning nodig.

  Wilt u bovengrondse leidingen plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

 • Wat kost het?

  De kosten zijn afhankelijk van het type leiding. Voor een telecomleiding gelden vaste tarieven. Zie onderstaande leges tabel. Bij alle overige leidingen zijn de kosten afhankelijk van de werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren. Deze kunnen vooraf worden bepaald.

  Telecommunicatie Tarieven 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 329,35
  indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het tarief verhoogd met € 395,10