Kind erkennen ná de geboorte

Home > Direct regelen > Kind erkennen ná de geboorte

Kind erkennen ná de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent.

  Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder;
  • geregistreerd partnerschap met de moeder.

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

  • voor de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen voor de geboorte

  Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
   • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
   • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
   • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
   • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
   • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
  • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
  • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

  Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

  Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

  Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

  Wij adviseren u, om een kind voor de geboorte te erkennen. Hierdoor wordt u gelijk vanaf het moment van geboorte de juridische ouder. De moeder is dan in de gelegenheid om mee te komen. De moeder moet namelijk bij de geboorte van uw eerste gezamenlijke kind, ook persoonlijk de akte ondertekenen, als gekozen wordt voor de naam van de andere ouder.

  Afspraak maken

  Wanneer u een kind voor of na de geboorteaangifte wilt erkennen kunt u dit doen door een afspraak te maken met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Let op! Indien het uw eerste gezamenlijke kind is, en er wordt gekozen voor de naam van de erkenner, dan moet de moeder meekomen om de akte van erkenning met naamskeuze te ondertekenen.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

  Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, gelden er mogelijk andere regels. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Neem contact op met burgerzaken voor informatie over uw persoonlijke situatie.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als de moeder meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

  Als de moeder niet meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • schriftelijke toestemming van de moeder;
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind;
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie