Kind erkennen vóór de geboorte

Home > Direct regelen > Kind erkennen vóór de geboorte

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Wat is het?

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

  • u de biologische moeder bent;
  • u getrouwd bent met de moeder;
  • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

  Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

  Bel naar 14 0528 om een afspraak voor erkenning te maken.

 • Wat moet ik doen?

  • Wanneer u als ongehuwde ouders ervoor kiest om uw nog ongeboren kind voor de geboorte te laten erkennen, maakt u dan een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente.
  • De aanstaande moeder moet toestemming geven voor de erkenning, eventueel kan dit schriftelijk.

  Let op! Als het gaat om het eerste kind en de wens is om niet de geslachtsnaam van de moeder te kiezen, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel. U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Momenten waarop u uw kind kunt erkennen

  • Voor de geboorte van het kind.
  • Bij de geboorteaangifte.
  • Na de geboorteaangifte.

  Wij adviseren u om vóór de geboorte van het kind de erkenning te laten plaatsvinden. Bij de geboorte van het kind, heeft het kind dan gelijk juridisch twee ouders.

  Regels voor het erkennen van uw kind

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U heeft toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
  • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, gelden er mogelijk andere regels. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Neem contact op met burgerzaken voor informatie en advies over uw persoonlijke situatie. U moet hiervoor altijd een afspraak maken.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs van de erkenner.
  • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder.
  • Indien de moeder niet persoonlijk verschijnt: een schriftelijke toestemming van de moeder. De toestemming moet door haar getekend zijn en voorzien zijn van een kopie van haar legitimatiebewijs.

  Let op! Indien de moeder niet in persoon verschijnt, dan krijgt het kind de geslachtnaam van de moeder als dit het eerste kind is.

 • Wat kost het?

  Het erkennen van een ongeboren kind is kosteloos.