Kind erkennen vóór de geboorte

Home > Direct regelen > Kind erkennen vóór de geboorte

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Wat moet ik doen?

  • Wanneer u als ongehuwde ouders ervoor kiest om uw nog ongeboren kind voor de geboorte te laten erkennen, maakt u dan een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente.
  • De aanstaande moeder moet toestemming geven voor de erkenning, eventueel kan dit schriftelijk.

  Let op! Als het gaat om het eerste kind en de wens is om niet de geslachtsnaam van de moeder te kiezen, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel. U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Momenten waarop u uw kind kunt erkennen

  • Voor de geboorte van het kind.
  • Bij de geboorteaangifte.
  • Na de geboorteaangifte.

  Wij adviseren u om vóór de geboorte van het kind de erkenning te laten plaatsvinden. Bij de geboorte van het kind, heeft het kind dan gelijk juridisch twee ouders.

  Regels voor het erkennen van uw kind

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U heeft toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
  • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, gelden er mogelijk andere regels. Soms kunt u dan geen kind erkennen. Neem contact op met burgerzaken voor informatie en advies over uw persoonlijke situatie. U moet hiervoor altijd een afspraak maken.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig legitimatiebewijs van de erkenner.
  • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder.
  • Indien de moeder niet persoonlijk verschijnt: een schriftelijke toestemming van de moeder. De toestemming moet door haar getekend zijn en voorzien zijn van een kopie van haar legitimatiebewijs.

  Let op! Indien de moeder niet in persoon verschijnt, dan krijgt het kind de geslachtnaam van de moeder als dit het eerste kind is.

 • Wat kost het?

  Het erkennen van een ongeboren kind is kosteloos.