Kinderopvang controle

Home > Direct regelen > Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

  Sinds de Wet kinderopvang moet alle formele opvang zich bij de gemeente melden. De GGD controleert voor gemeenten de opvang. Daarmee bestrijden gemeenten illegale opvang en pakken zij kindercentra en gastouderbureaus die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavingsinstrumenten.

  De gemeente kan een aanwijzing geven en bij tekortschietende kwaliteit kan de GGD als toezichthouder een schriftelijk bevel geven, wanneer maatregelen geen uitstel kunnen lijden. Zolang een exploitant een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het toepassen van bestuursdwang niet mogelijk is, kan de gemeente de houder zelfs verbieden de exploitatie van een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau, voort te zetten.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe moet een geschil worden ingediend?

  Als u een geschil aan de Geschillencommissie wilt voorleggen, moet u altijd eerst het vragenformulier invullen.

  Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil. U kunt op drie manieren het vragenformulier naar de Geschillencommissie Kinderopvang sturen:

  1. U vult online het vragenformulier in en stuurt digitaal de gevraagde stukken mee.
  2. U vult online het vragenformulier in. U krijgt per post een ontvangstbevestiging met daarbij uw dossiernummer. Vervolgens stuurt u per post onder vermelding van uw dossiernummer de kopieën van de gevraagde stukken in.
  3. U downloadt de checklist en het vragenformulier en stuurt dit met de kopieën van de gevraagde stukken per post in.
 • Hoe werkt het?

  Waar kunnen ouders met klachten over kinderopvang terecht?

  Ouders kunnen met klachten over de kinderopvangorganisatie terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Op de website vindt u meer informatie.

  Wat is een Klachtenkamer voor oudercommissies?

  Een landelijke klachtenkamer gaat bemiddelen bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie.

  Ouders kunnen via een oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en de organisatie van de kinderopvang. De belangen van ouders en die van de leiding van de kinderopvang kunnen hierbij botsen. De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is verantwoordelijk voor de oprichting van zo’n klachtenkamer.

 • Aanvullende informatie

  Inspectierapport GGD

  Voor meer informatie over een specifiek kinderdagcentrum of gastouderbureau kunt u de inspectierapporten van de GGD opvragen. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de voorziening voor gastouderopvang, het gastouderbureau en bij de gemeente.

  Informatie via Geschillencommissie

  Op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u onder meer zien:

  • of een ondernemer is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang;
  • of er al eerder uitspraken zijn gedaan in soortgelijke zaken;
  • hoe u direct digitaal uw geschil kunt indienen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie